En honor al dia internacional de la Discapacitat que tindrà lloc demà divendres 3 de desembre, volíem dedicar aquesta nova entrada del blog a una temàtica concreta: La discapacitat invisible.

Perquè de tots els possibles temes respecte a aquest àmbit hem escollit aquest? Bé, les persones amb una diversitat funcional que no es veu en primera instància, tendeixen a haver de justificar i donar explicacions pel simple fet de viure el seu dia a dia de la manera en què ho fan. És per això que volem ajudar a conscienciar i donar visibilitat en la vigília d’aquest dia, ja que tal com en Hermann Hesse va dir:

“Tot es torna una mica diferent quan es diu en veu alta”.

El trastorn de l’espectre del l’autisme, o TEA, es troba dins d’aquest tipus de diversitat funcional i això, per desgràcia, ha produït que durant molt de temps, i, fins i tot avui en dia, es tinguin creences molt errònies com ara pensar que un col·lapse o “meltdown” és signe d’una educació inadequada o consentidora. Perquè davant d’una necessitat visible la societat empatitza amb més facilitat, però davant d’unes necessitats que no queden clares des del principi la societat ho posa en dubte?

Un dels problemes més greus apareix quan aquesta poca empatia o comprensió per part de la societat afecta directament la inclusió d’aquestes persones en ella. La millor manera que tenim de canviar-ho és seguir fent soroll. Hem de parlar-ne i, sobretot, empoderar a aquelles persones que ho viuen de primera mà a demandar i ocupar allò que necessitin sense haver de justificar-se.

Això també ens porta a un altre tema que juga un gran paper aquí: El tabú. Tal com és percebuda la diversitat funcional actualment no sorprèn que moltes persones mostrin el següent pensament: Si no es nota que hi ha una diferencia per què hauria de voler que la gent ho sàpiga? Com si aquesta invisibilitat fos només un avantatja i no una arma de doble tall. Els meus companys, amics, professors, caps… No es poden adaptar i no em poden ajudar si no saben que existeix aquesta necessitat o com fer-ho. Això és feina de tots!

En conclusió, encara ens queda molt per fer com a societat pel que fa a la diversitat funcional, però estem agraïts de poder aportar el nostre petit gra de sorra. Esperem que ús hagi semblat útil.

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TeaMar.

¿Es tabú la discapacidad invisible?

En honor al día Internacional de la Discapacidad que tendrá lugar mañana viernes 3 de diciembre, queríamos dedicar esta nueva entrada del blog a una temática concreta: La discapacidad invisible.

¿Porqué de todos los posibles temas respecto a este ámbito hemos escogido este? Bien, las personas con una diversidad funcional que no se ve en primera instancia, tienden a tener que justificar y dar explicaciones por el simple hecho de vivir su día a día de la forma en la que lo hacen. Es por eso que queremos ayudar a concienciar y dar visibilidad en la vigilia de ser día, ya que tal como Hermann Hesse dijo:

“Todo se vuelve un poso distinto una vez se dice en voz alta”

El trastorno del espectro de autismo o TEA, se encuentra dentro de este tipo de diversidad funcional y esto, por desgracia, ha producido que durante mucho tiempo, e incluso, hoy en día, se tengan creencias erróneas como pensar que un colapso o “meltdown” es signo de una educación inadecuada o consentidora. ¿Por qué delante de una necesidad visible la sociedad empatiza con más facilidad, pero delante de unas necesidades que no quedan claras desde el inicio la sociedad lo pone en duda?

Uno de los problemas más graves aparece cuando esta poca empatía o comprensión por parte de la sociedad afecta directamente la inclusión de estas personas en ella. La mejor manera que tenemos de cambiar esto, es seguir haciendo ruido. Tenemos que hablarlo, y, sobre todo, empoderar a aquellas personas que lo viven de primera mano a demandar y ocupar aquello que necesiten sin necesidad de justificarse.

Esto también nos lleva a otro tema que juega un gran papel aquí: El tabú. Tal y como es percibida la diversidad funcional actualmente, no sorprende que muchas personas muestren el siguiente pensamiento: ¿Si no se nota que hay una diferencia porque querría que la gente se diera cuenta? Como si esta invisibilidad fuera solo una ventaja y no un arma de doble filo. Mis compañeros, amigos, profesores, jefes… No se pueden adaptar y no me pueden ayudar si no saben que existe esta necesidad o cómo hacerlo. ¡Esto es trabajo de todos!

En conclusión, aún nos queda mucho por hacer como sociedad en cuanto a la diversidad funcional, pero estamos muy agradecidos de poder aportar nuestro granito de arena. Esperamos que os haya parecido útil.

El equipo de psicólogos y psicólogas de TeaMar.