El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta la comunicació, la interacció social i el comportament. Encara que en el passat l’autisme es considerava una malaltia rara, el nombre de casos diagnosticats ha augmentat dràsticament en els últims anys. En aquesta nova entrada del blog de TEAmar explorarem les característiques dels adults amb autisme i les raons que expliquen l’augment dels diagnòstics.

Característiques dels adults amb autisme

L’autisme és un trastorn de l’espectre, cosa que significa que els símptomes poden variar de lleus a greus. Algunes característiques comunes dels adults amb autisme inclouen:

· Dificultat per a la interacció social: Moltes persones amb autisme lluiten amb les habilitats socials i tenen dificultats per a establir relacions amb els altres. Poden tenir problemes per a entendre els senyals socials, fer contacte visual i entaular converses trivials.

· Dificultats de comunicació: Les dificultats de comunicació són un segell distintiu de l’autisme. Moltes persones amb autisme tenen retards en la parla o dificultats per a comprendre el llenguatge. També poden tenir dificultats amb la comunicació no verbal, com el llenguatge corporal i les expressions facials.

· Comportaments repetitius: Els comportaments repetitius, com agitar les mans, bressolar-se o repetir paraules o frases, són comunes en les persones amb autisme. Aquests comportaments poden ser una manera d’autoestimular-se o de controlar l’ansietat.

· Hipersensibilitats: Moltes persones amb autisme tenen una major sensibilitat als estímuls sensorials, com als sorolls forts, llums brillants o determinades textures. Poden sentir-se aclaparades o ansioses en situacions que uns altres troben còmodes.

· Interessos especials: Les persones amb autisme solen tenir un gran interès per un tema o assumpte concret. Aquesta intensa concentració pot ser una font de gaudi i consol per a ells.

Per què hi ha tants diagnòstics avui dia?

Hi ha diverses raons per les quals s’ha produït un augment dels diagnòstics d’autisme en els últims anys.

1. Major conscienciació: En l’actualitat hi ha una major conscienciació i comprensió de l’autisme, la qual cosa ha portat a que més persones busquin diagnòstic i tractament. Les organitzacions i comunitats dedicades a l’autisme han realitzat una gran labor de promoció per a augmentar el coneixement i la comprensió del trastorn, la qual cosa ha contribuït a reduir l’estigma associat a l’autisme. Això ha facilitat que les persones es presentin i busquin ajuda, la qual cosa ha donat lloc a més diagnòstics.

2. Modificacions en els criteris de diagnòstic: Els criteris per a diagnosticar l’autisme han canviat amb el temps. Això ha portat a una definició més àmplia del trastorn i a un augment del nombre de persones que compleixen els criteris per al diagnòstic. Abans només es diagnosticava a les persones amb símptomes greus, però ara la definició del trastorn és més àmplia, la qual cosa fa que més persones compleixin els criteris per al diagnòstic. Per exemple, la cinquena edició del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5), que utilitzen els metges per a diagnosticar els trastorns mentals, va ampliar els criteris de l’autisme per a incloure a persones que abans no haurien estat diagnosticades. Aquest canvi va suposar un augment del 30% en el nombre de persones diagnosticades d’autisme.

3. Millors eines de detecció: Ara es disposa de millors eines i avaluacions per a diagnosticar l’autisme. Això ha portat a una identificació i intervenció més primerenques per a les persones amb el trastorn. Abans, el diagnòstic de l’autisme es basava en observacions i en el judici clínic, que podia ser subjectiu. Avui dia, es disposa d’eines de detecció i avaluació més estandarditzades, que poden ajudar a identificar l’autisme amb major precisió i a una edat més primerenca. La identificació i la intervenció primerenques són fonamentals per a ajudar les persones amb autisme a desenvolupar tot el seu potencial.

4. Factors ambientals: Hi ha proves que suggereixen que els factors ambientals, com la contaminació i l’exposició a determinades substàncies químiques, poden exercir un paper en el desenvolupament de l’autisme. No obstant això, es necessita més recerca per a comprendre plenament aquests factors.

Alguns estudis han demostrat que l’exposició a determinades substàncies químiques, com els pesticides i la contaminació atmosfèrica, durant l’embaràs, pot augmentar el risc d’autisme.

L’autisme és un trastorn complex que afecta els individus de moltes maneres diferents. Encara que el nombre de diagnòstics ha augmentat en els últims anys, és probable que es degui a una combinació de factors, com una major conscienciació, canvis en els criteris de diagnòstic i millors eines de detecció. És important recordar que les persones amb autisme tenen punts forts i reptes únics i que, amb el suport i les intervencions adequades, poden prosperar en la seva vida personal i professional.

Per una altra banda, també es important continuar augmentant la conscienciació i la comprensió de l’autisme, perquè les persones amb aquest trastorn puguin rebre el suport i les intervencions que necessiten per a prosperar.

Esperem que aquesta nova entrada del blog us hagi resultat interessant i de gran utilitat. Des de TEAMAR us desitgem que passeu una bona Setmana Santa!

Els psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR