Us heu preguntat alguna vegada perquè l’acceptació social de determinades conductes, normes, creences, pensaments, entre d’altres varia en una mateixa societat en el simple pas d’una dècada?

Si esteu llegint aquest blog teniu cert interès per la salut mental i de ben segur que sou conscients del canvi que recentment s’està produint en aquest àmbit de la salut. Dècades enrere-per desgracia no masses- s’empraven termes com “subnormal” o “imbècil” per a descriure a persones amb un quocient intel·lectual baix, així com “minusvàlid” o “discapacitat” per referir-se a persones amb diversitat funcional. El terme diversitat funcional és un terme més integrador en la societat i exposa la evolució a nivell de nomenclatura que s’ha fet i la utilitat de termes apropiats per dirigir-nos a persones amb diversitat funcional social, física, intel·lectual, entre d’altres. Molta feina feta per persones afectades per diversitat funcional física els va portar a crear xarxes d’associacions fortes que avui en dia es veuen reflectides en polítiques públiques i, el més important, al carrer i en la vida quotidiana de les persones; tot i això, encara hi ha molta feina per fer! No obstant, sembla que en l’àmbit de la salut mental tot just en la darrera dècada és quan estem fent veritable força per generar un canvi. Són moltes les famílies i persones que han hagut de lluitar contra estigmatitzacions socials, i és gràcies a elles i el seu esforç que avui en dia podem parlar obertament sobre la salut mental.

Aquest canvi el veiem reflectit, per exemple, en els mitjans de comunicació, en els referents que els nostres joves tenen, com ara l’actor Jim Parsons en el seu paper de Sheldon Cooper a la sèrie de Big Bang Theory. També en com ens desfem de pel·lícules o novel·les antigues que reflectien la salut mental des d’un punt de vista retrògrad i esgarrifant, com ara la pel·lícula- que és tot un clàssic de la salut mental- Alguién voló sobre el nido del cuco han contribuït a canviar l’imaginari de la societat sobre aquest àmbit.

Paral·lelament,  s’ha de tindre en compte que la gran tasca de difusió que s’està fent a escoles i barris ens ha portat a poder parlar d’inclusió a les aules, d’adaptació de llocs de treball… Però, malauradament, encara hem de fer molta feina per tal de donar veu a aquest sector de la societat en molts d’altres àmbits.

La manera com fem front a la notícia que el nostre fill es diagnosticat de TEA o qualsevol diagnòstic que afecti a la salut mental està altament condicionada per l’acceptació social, coneixements o mites sobre aquesta etiqueta, i recursos dels què disposem per tractar allò del que ens estem assabentant. I aquí és on hem de fer més força, en donar-nos a conèixer amb polítiques públiques inclusives que tinguin en compte les necessitats d’aquestes persones i que trenquin els estereotips creats pel desconeixement.

Centrem-nos ara en alguns dels canvis que, malgrat estarem assolint, encara queda molt camí per arribar a la meta. La medicació és un tema que encara costa d’acceptar, de comprendre i de donar-li un valor positiu; l’altre dia parlant amb la meva mare li vaig plantejar com es prendria ella la consigna que la seva filla necessités medicació, per a reduir la seva impulsivitat per aconseguir una millor concentració per a realitzar tasques de l’escola, socials o de qualsevol caire, així com tolerar més la frustració. La seva cara va ser de preocupació i de no acceptació en primera instància, però donant l’explicació del positiu que seria pera mi, va poder treure-li ferro.

El que vull expressar és que a tots ens espanta que ens diguin que el nostre fill o que alguna persona apreciada necessiti medicació, les nostres frases i les frases de les famílies de la nostra associació són molt similars: “jo no el veig tan malament”, “i els efectes secundaris?”, “cada cop s’incrementarà més la dosi?”, “el veig molt apagat”, entre moltes d’altres. Està clar que la paraula medicació genera rebuig, i més en l’àmbit de la salut mental. Però, oi que quan el nostre fill té febre pren medicació per a reduir el seu malestar? O quan té tos pren xarop per a frenar-la? La medicació a la salut mental té el mateix paper, reduir el malestar, ajudar a que els nostres fills visquin millor.

De la mateixa manera, és necessari fer èmfasi en el paper que li donem a la medicació dins de la teràpia en persones amb salut mental. Una bona comprensió del perquè d’aquell medicament ajudarà a entendre la seva funció clau i concreta dins del procés – així com va fer canviar la cara d’acceptació de la meva mare, com us explicava abans-. La medicació redueix la frustració i l’ansietat, tot i que sempre ha d’anar de la mà d’activitats terapèutiques.

Però l’estigma no es queda només a la llar. Una altra situació on s’evidencia és entre els iguals; l’altre dia parlava amb els meus amics quan un d’ells va dir- aniré al psicòleg perquè no sé com gestionar la meva situació i m’estic angoixant-. La resposta de la resta d’amics va ser com acte-reflex: “tant malament estàs?”; “quin greu em sap”. Per acudir a un/a psicòleg/a no hem d’esperar a trobar-nos en un estat emocional límit. La psicologia no dóna solucions immediates. Tant debò tinguéssim una vareta màgica, però la realitat és que la simple i alhora complexa tasca d’aquest professional és aportar alternatives, ensenyar-te un camí que potser tu no has vist, donar-te habilitats o simplement oferir-les. Aquesta visió s’ha de canviar i poc a poc ho estem aconseguint.

Hem de seguir treballant per a trencar estigmes, sent conscients que tenim una gran tasca a fer per a reconstruir aquelles idees retrògrades que al llarg dels anys hem anat adquirint. Molts autors, psicòlegs inclosos, han donat conceptualitzacions de trastorns mentals que no es corresponien amb la realitat. Kanner (1941) va exposar la teoria de les “mares nevera” en la qual deia que la causa del TEA radicava en què aquests infants no havien rebut un bon afecte en la seva infantesa. Esgarrifa, oi? Aquest sense-sentit va estar vigent durant ni més ni menys que 30 anys, fins que el mateix Kanner va rectificar la seva pròpia teoria. En l’actualitat el context és molt diferent i comptem amb teories de caire més científic, amb bases empíriques i basades en la realitat del nostre entorn.

Com s’ha intentat reflectir, les coses canvien lentament, però la força del pas del temps és indiscutible, així que hem de prendre consciència de la importància de la nostra implicació en aquests petits però tant grans canvis socials, per tal de generar un veritable impacte dins la societat.

Fonts de les imatges:

  • https://primeravocal.org/alguien-volo-sobre-el-nido-del-cuco-videodrome/
  • http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/the-big-bang-theory-spinoff-young-sheldon-cooper-a7404561.html

 

¿Alguna vez os habéis preguntado porque la aceptación social de determinadas conductas, normas, creencias, pensamientos, entre otros varia en una misma sociedad en el simple paso de una década?

Si estáis leyendo este blog tenéis cierto interés por la salud mental y seguro que sois conscientes del cambio que recientemente se está produciendo en este ámbito de la salud. Décadas atrás- por desgracia no muchas- se utilizaban términos como “subnormal” o “imbécil” para describir a personas con un coeficiente intelectual bajo, así como “minusválido” o “discapacitado” para referirse a personas con diversidad funcional. El término diversidad funcional es un término más integrador en la sociedad y expone la evolución a nivel de nomenclatura que se ha hecho y la utilidad de términos más apropiados para dirigirnos a personas afectadas por diversidad funcional física, social, intelectual, entre otras. El trabajo realizado por personas afectadas por diversidad funcional física las llevo a crear tejidos asociativos fuertes que hoy en día se ven reflejados en políticas públicas y, los más importante, en la calle y en la vida cotidiana de las personas; ¡Aunque aún hay mucho trabajo por hacer! No obstante, parece que en el ámbito de la salud mental es justo en la anterior década cuando estamos haciendo verdadera fuerza para generar un cambio. Son muchas las familias y personas que han tenido que luchar contra estigmatizaciones sociales, y es gracias a ellas y a su esfuerzo que hoy en día podemos hablar abiertamente sobre la salud mental.

Este cambio lo  vemos reflejado en los medios de comunicación, en los referentes que nuestros jóvenes tienen, como el actor Jim Parsons en su papel de Sheldon Cooper en la serie de Big Bang Theory. También como nos deshacemos de películas o novelas antiguas que reflejaban la salud mental desde un punto de vista retrogrado y escalofriante, como ahora la película – que es todo un clásico de la salud mental- Alguién voló sobre el nido del cuco han contribuido a cambiar la visión de la sociedad sobre este ámbito.

Paralelamente, se tiene que tener en cuenta la gran tarea de difusión que se están haciendo en las escuelas y barrios nos han llevado a poder hablar de inclusión en las aulas, de adaptación de puestos de trabajo… Pero desgraciadamente aún tenemos mucho trabajo con el fin de darle voz a éste sector de la sociedad en otros muchos ámbitos.

La manera de afrontar la noticia de que nuestro hijo es diagnosticado de TEA o cualquier diagnostico que afecte a la salud mental está altamente condicionada por la aceptación social, conocimientos o mitos sobre esta etiqueta, y recursos de los que disponemos para tratar aquello de lo que nos están informando. Y aquí es donde hemos de hacer más fuerza, en visibilizarnos con políticas públicas inclusivas que tengan en cuenta las necesidades de estas personas y que rompan los estereotipos creados por el desconocimiento.

Centrémonos ahora en algunos de los cambios que, pese a que los estamos adquiriendo, aún queda mucho para llegar a la meta. La medicación es un tema que aún cuesta de aceptar, de comprender y de darle un valor positivo; el otro día hablando con mi madre le plantee como se tomaría ella la consigna de que su hija necesitará medicación, para reducir su impulsividad consiguiendo así una mejor concentración para realizar tareas de la escuela, sociales o de cualquier ámbito, así como de tolerar la frustración. Su cara fue de preocupación y de no aceptación en primera instancia, pero dándole la explicación de lo positivo que sería para mi le quito importancia.

Lo que quiero expresar es que a todos nos asusta que nos digan que nuestro hijo o que alguna persona preciada necesite medicación, nuestras frases y las frases de las familias de nuestra asociación son muy similares; “yo no veo a mi hijo tan mal”, “¿y los efectos secundarios?”,”¿cada vez se incrementa más la dosis?”, “lo veo muy apagado”, entre muchas otras. Está claro que la palabra medicación genera rechazo, y más en el ámbito de la salud mental. Pero, ¿verdad que cuando nuestro hijo tiene fiebre toma medicación para reducir su malestar? ¿O cuando tiene tos toma jarabe para frenarla? La medicación en salud mental tiene el mismo papel, reducir malestar, ayudar a que nuestros hijos vivan mejor.

De la misma manera, es necesario hacer énfasis en el papel que le damos a la medicación dentro de la terapia con personas con salud mental. Una buena comprensión del porqué ese medicamente ayudará a entender su función clave y concreta dentro del proceso- así como hizo cambiar la cara de aceptación de mi madre, como explicaba antes-. La medicación reduce la frustración y la ansiedad, pero siempre tiene que ir atada de actividades terapéuticas.

Pero el estigma no se queda solo en casa. Otra situación donde se evidencia es en el entorno entre iguales; el otro día hablaba con mis amigos cuando uno de ellos dijo- iré al psicólogo porque no sé cómo gestionar mi situación y me estoy agobiando-. La respuesta de los demás amigos fue como un acto reflejo: “¿tan mal estas?”; “que mal me sabe”. Para acudir a un/a psicólogo/psicóloga no hemos de esperar a encontrarnos en una posición o tener un estado emocional límite. La psicología no da soluciones inmediatas. Ojalá tuviéramos una varita mágica, pero la realidad es que la simple y a la vez compleja tarea de este profesional es aportar alternativas, enseñarte un camino que tu quizás no has visto, darte habilidades o simplemente ofrecerlas. Esta visión se ha de cambiar y poco a poco lo estamos consiguiendo.

Tenemos que seguir trabajando para romper estigmas, siendo conscientes que tenemos una gran tarea que realizar para reconstruir aquellas ideas retrogradas que a lo largo de los años hemos ido adquiriendo. Muchos autores, psicólogas incluidos, han dado conceptualizaciones de trastornos mentales que no se correspondían con la realidad. Kanner (1941) expuso la teoría de las “madres nevera” en la que decía que la causa del TEA radicaba en que estos niños no habían recibido un buen afecto en su infancia. ¿Estremece, verdad? Este sin sentido estuvo vigente durante ni más ni menos que 30 años, hasta que el mismo Kanner rectifico su propia teoría. En la actualidad el contexto es muy diferente y contamos con teorías de ámbito más científico, con bases empíricas y basadas en la realidad de nuestro entorno.

Como hemos intentado reflejar, las cosas cambian lentamente, pero la fuerzo del paso del tiempo es indiscutible, así que tenemos que tomar consciencia de la importancia de nuestra implicación en estos pequeños, pero tan grandes cambios sociales, con el fin de generar un verdadero impacto dentro de la sociedad.

Fuente de las imágenes:

  • https://primeravocal.org/alguien-volo-sobre-el-nido-del-cuco-videodrome/
  • http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/the-big-bang-theory-spinoff-young-sheldon-cooper-a7404561.html