Aquests dies ens estem trobant molts nens i nenes que consideren que estan prenent-se unes llargues vacances a mig curs. Alguns es desperten a les 12 i es passen tot el dia amb la play, altres juguen a correr i cridar i no deixen teletreballar als seus pares, i alguns estan tan avorrits que reclamen l’atenció dels pares cada pocs minuts.

Amb tots ells hauriem d’intentar posar una mica d’estructura, i la única forma de fer-ho és amb un horari. 

A continuació us deixem algunes pautes que us poden ajudar a fer un bon horari:

 1. És molt important que els nens mantinguin l’horari de son i vigília. És a dir, necessiten una hora raonable per aixecar-se i anar-se a dormir que no els capgiri tot el dia.
 2. A l’horari, s’haurien de fer constar també les activitats bàsiques d’àpats i higiene diària. Estar tancats no vol dir que tinguem una excusa per no dutxar-nos o rentar-nos les dents.
 3. Escriviu o dibuixeu l’horari en ordre numerat i marqueu els temps que es dedicaran a  cada activitat. Si els nens no saben llegir i no voleu dibuixar, podeu fer us de https://www.pictotraductor.com 
 4. Poseu un rellotge perquè els nens puguin veure quanta estona dediquen a cada activitat i quan s’acabaran. 
 5. Podeu fer una petita assamblea familiar cada dia després d’esmorzar per fer l’horari junts i/o repassar-lo. I una estoneta al vespre per veure si l’hem complert.
 6. A l’horari, és important alternar les activitats que poden no agradar tant (com fer deures) amb activitats que els motivin. 
 7. Aniria bé incloure activitats tranquil·les (com la lectura o les manualitats)  i activitats en que ens movem i cremem energía.
 8. No intenteu que els nens es mantiguin concentrats en activitats llargues. Els nens es cansen aviat i si están nerviosos, es cansaran encara més.
 9. Manteniu espais de temps lliure, tablet, televisió o videojocs de forma controlada. Els adults també hem de descansar, fer activitats per nosaltres mateixos i teletreballar.
 10. Perquè sigui més fàcil que els nens compleixin les activitats, pot ser interessant motivar-los amb un sistema de premis.

Algunes activitats que hem pensat per posar a l’horari són les següents.

 1. Jugar a dibuixar històries. Els pares expliquen una història als nens i ells han de representar-la en dibuixos per fer un conte.
 2. Fer castells o cabanes amb tovalloles, llençols o caixes reciclades.
 3. Fer circuits de trens o cotxes amb cinta de carrosser.
 4. Endreçar imatges per donar-li sentit al conte.
 5. Organitzar un dia de camping dins de casa.
 6. Fer manualitats amb objectes reciclats de casa.
 7. Fer gimcanes o jocs de pistes per casa.
 8. Jugar a fer teatre.
 9. Fer receptes de cuina senzilles en família.
 10. Jugar a bitlles amb ampolles buides

Esperem que us vagin bé aquests recursos i idees. 

Seguirem en contacte amb vosaltres aquests dies per donar-vos tota la informació i ajuda que ens sigui possible.

Com sempre, si us ha sigut útil, doneu-nos like i compartiu la publicació.

Equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR.

————————————————————————————————

Estos días nos estamos encontrando muchos niños y niñas que consideran que están tomándose unas largas vacaciones a medio curso. Algunos se despiertan a las 12 y se pasan todo el día en la play, otros juegan a correr y gritar y no dejan teletrabajar a sus padres, y algunos están tan aburridos que reclaman la atención de los padres cada pocos minutos.

Con todos ellos deberíamos intentar poner un poco de estructura y la única forma de hacerlo es con un horario.

A continuación os dejamos algunas pautas que os pueden ayudar a hacer un buen horario:

 1. Es muy importante que los niños mantengan el horario de sueño y vigilia. Es decir, necesitan una hora razonable para levantarse e irse a dormir que no les gire todo el día.
 2. En el horario, se debería hacer constar también las actividades básicas de comidas e higiene diaria. Estar encerrados no quiere decir que tengamos excusa para no ducharnos o lavarnos los dientes.
 3. Escribid o dibujad el horario en orden numerado y marcad el tiempo que se dedicará a cada actividad. Si los niños no saben leer y no queréis dibujar, podéis utilitzar https://www.pictotraductor.com 
 4. Poned un reloj para que los niños puedan ver cuánto rato le dedican a cada actividad y cuándo se acabarán.
 5. Podéis hacer una pequeña asamblea familiar cada día después de desayunar para hacer el horario juntos y/o repasarlo. Y un ratito al anochecer para ver si lo hemos cumplido.
 6. En el horario, es importante alternar actividades que pueden no gustar tanto (como hacer deberes) con actividades que les motiven.
 7. Iría bien incluir actividades tranquilas (lectura o manualidades) y actividades en que nos movamos y quememos energía.
 8. No intentéis que los niños se mantengan concentrados en actividades largas. Los niños se cansan pronto, y si están nerviosos, se cansarán aún más temprano.
 9. Mantened espacios de tiempo libre, tablet, televisión o videojuegos de forma controlada. Los adultos también tenemos que descansar, hacer actividades para nosotros mismos y teletrabajar.
 10. Para que sea más fácil que los niños cumplan las actividades, puede ser interesante motivarlos con un sistema de premios.

Algunas actividades que hemos pensado para poner en el horario son las siguientes:

 1. Jugar a dibujar historias. Los padres explican una historia a los niños y ellos tienen que representarla en dibujos para hacer un cuento.
 2. Hacer castillos o cabañas de toallas, sábanas o cajas recicladas.
 3. Hacer circuitos de trenes o coches con cinta de carrocero.
 4. Ordenar imágenes para dar sentido a un cuento.
 5. Organitzar un día de camping dentro de casa.
 6. Hacer manualidades con objetos reciclados de casa.
 7. Hacer gincanas o juegos de pistas por casa.
 8. Jugar a hacer teatro.
 9. Hacer recetas de cocina sencillas en familia.
 10. Jugar a bolos con botellas vacías.

Esperamos que os vayan bien estos recursos e ideas. 

Seguiremos en contacto con vosotros estos días para daros toda la información y ayuda que podamos. 

Como siempre, si os ha sido útil, dadnos like y compartid la publicación.

Equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR!