Pares, mares, cuidadors! Segur que moltes vegades us haureu fet aquesta pregunta. La comunicació dels nens i nenes amb TEA és un món. S’estima que entre un 20 i un 30% dels nens i nenes amb autisme, no desenvoluparan el llenguatge verbal, encara que ens hem trobat amb casos que amb una adequada intervenció, ho aconsegueixen.

De totes maneres, és important saber que no tota comunicació requereix llenguatge. També ens podem comunicar amb el cos, els gestos, les expressions facials, el volum i to de veu…tot el que coneixem com a comunicació no verbal.

A més, cal tenir en compte que els nens i nenes amb TEA, no tenen un interès marcat per socialitzar-se i prefereixen aïllar-se “en el seu món” abans que interactuar amb els iguals.

És per això que les nostres teràpies sempre s’inicien amb la conversa, per procurar entrenar als nostres nens i nenes perquè aprenguin a mantenir una conversa recíproca i fluida que comprengui el llenguatge verbal i el no verbal.

Amb aquesta publicació, pretenem donar-vos alguns consells a l’hora de procurar tenir una comunicació efectiva amb els vostres fills/es, així doncs, aquí us els presentem:

 • Utilitzar diferents tons a l’hora de comunicar diferents intencions: Si volem reforçar alguna cosa que ha fet, millor utilitzar un to carinyós i dolç acompanyant-ho d’expressions facials que determinin que ha fet bé una cosa. Si el volem renyar, canviar el to per un altre de més firmesa, acompanyant-ho d’una expressió facial que expressi descontent.
 • Missatges curts i concisos: Els nostres nens i nenes són molt literals. Preferiran un missatge abreviat, sense gaires dobles sentits i concrets, seran més fàcils d’entendre per ells.
 • Facilitar recursos verbals per a que la comprensió del missatge sigui cada cop més ràpida. Per exemple, si estem al lavabo i li vull dir al meu fill que es renti les dents, puc tenir imatges d’hàbits d’higiene enganxades a la paret del lavabo i senyalar-les cada cop que vull que les dugui a terme.
 • Donar temps: Comunicar-se és un entrenament, una pràctica! Els nostres nens i nenes necessiten més estona per entendre segons quin missatge, respectem-ho i, si cal, reformulem-los el missatge si no l’han entès.
 • Parlar dels seus interessos, també: Quan hi ha interessos pel mig, sempre és més fàcil que algun dels nostres nens i nenes s’enganxin a la nostra conversa! Aprofitem aquest moment de socialització amb nosaltres! I quan no es parli dels seus interessos, integrem-los en la conversa, ja que moltes vegades ells mateixos no saben com fer-ho!
 • Escollir un moment tranquil: Procureu trobar un espai tranquil per iniciar la interacció, un moment en que el vostre fill no estigui sotmès a altres tasques. Estarà més receptiu!
 • No us prengueu el silenci i el desinterès com una cosa personal. Tingueu en compte que el seu ventall d’interessos és molt estret i la seva capacitat per dissimular el desinterès és molt més limitada que la nostra. Si hi ha silenci, no és amb mala intenció!

 Esperem que us hagi estat d’utilitat. Si us ha agradat, no oblideu donar-li LIKE i compartir-ho amb totes aquelles persones que creieu que ho puguin necessitar!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de l’Associació.

Font: https://pixabay.com/es/charlar-comunicaci%C3%B3n-en-el-chat-2782815/

____________________________________________________________________________________________

¿Cómo me puedo comunicar de forma efectiva?

Padres, madres, cuidadores! Seguro que muchas veces os habréis hecho esta pregunta. Se estima que entre un 20 y un 30% de los niños y niñas con autismo, no desarrollarán el lenguaje verbal, aunque hay casos que con una intervención adecuada, lo consiguen.

De todas maneras, es importante saber que no toda comunicación requiere lenguaje. También podemos comunicarnos con el cuerpo, los gestos, las expresiones faciales, el volumen y tono de voz…todo aquello que llamamos comunicación no verbal.

Además, hay que tener en cuenta que los niños y niñas con TEA, no tienen un interés marcado por socializarse y prefieren aislarse “en su mundo” antes que interactuar con sus iguales.

Es por eso que nuestras terapias siempre se inician con la conversación, para procurar entrenar a nuestros niños y niñas para que aprendan a mantener una conversación recíproca y fluida que implique el lenguaje verbal y el no verbal.

Con esta publicación, pretendemos daros algunos consejos a la hora de tener una comunicación efectiva con vuestros hijos e hijas, así pues, aquí os los presentamos:

 • Usar diferentes tonos a la hora de comunicar diferentes intenciones. Por ejemplo, si queremos reforzar alguna cosa que ha hecho, será mejor utilizar un tono cariñoso y dulce, acompañándolo de expresiones faciales que determinen que ha hecho bien una cosa. Si por el contrario, queremos regañarle, estará bien cambiar el tono de voz por otro que sea más firme, acompañándolo de una expresión facial que exprese descontento.
 • Mensajes cortos y concisos: Nuestros niños y niñas son muy literales. Preferirán un mensaje abreviado sin muchos dobles sentidos y que, además, sean concretos, para así entenderlos más fácilmente.
 • Facilitar recursos verbales para que la comprensión del mensaje sea cada vez más rápida. Por ejemplo, si estamos en el baño y le queremos decir a nuestro hijo que se lave los dientes, podemos tener cerca (colgadas en la pared) una serie de imágenes relacionadas con hábitos de higiene y así poder señalarlas cada vez que queramos que se lleve a cabo una de estas acciones.
 • Dar tiempo: Comunicarse es un entrenamiento, una práctica. Nuestros niños y niñas necesitan más rato para entender según qué mensaje, respetémoslo y, si es necesario, reformulemos el mensaje si no lo han entendido.
 • Hablar de sus intereses: Cuando hay intereses de por medio, siempre es más fácil que alguno de nuestros niños y niñas se unan a nuestra conversación! Aprovechemos este momento de socialización con nosotros y, cuando no se hable de su interés, integrémoslo en la conversación ya que muchas veces no lo saben hacer por ellos mismos.
 • Escoger un momento tranquilo: Estará bien que busquéis un momento de tranquilidad cuando intentéis comunicaros efectivamente con vuestros hijos, estará más receptivo!
 • No os toméis el silencio y el desinterés como algo personal. Tened en cuenta que su abanico de intereses es muy estrecho y su capacidad para disimular el desinterés es mucho más limitada que la nuestra. Si hay silencio, no lo hacen con mala intención!

Esperamos que os haya sido de utilidad. Si os ha gustado, no olvidéis darle LIKE y compartirlo con todas aquellas personas que creáis que lo puedan necesitar!

El equipo de psicólogos y psicólogas de la Asociación.

Fuente: https://pixabay.com/es/charlar-comunicaci%C3%B3n-en-el-chat-2782815/