En temps de confinament, sabem que intentar mantenir una actitud positiva per a promoure un clima familiar agradable no sempre és feina fàcil. Estar tancats a casa pot generar estrès i certa claustrofòbia per a tots els membres de la família, tant pels petits com pels grans. A més, les probabilitats de que apareguin discussions i malentesos en l’àmbit familiar també poden augmentar durant aquest temps en que estem confinats.

Existeixen diversos factors de protecció que poden ajudar a adaptar-nos millor aquesta nova situació. És per això que volem proposar-vos algunes recomanacions que podeu tenir en compte per afrontar de millor manera la convivència aquests dies que ens toca estar a casa:

 • Mantenir un equilibri en l’organització de tasques i horaris concrets. Crear noves rutines seguint una estructura ens facilita la gestió del temps i l’estabilitat emocional, ja que en provoca sensació d’estar descansats i de poder gaudir de moments d’oci.
 • Practicar la comunicació saludable. És normal que aquests dies sentim emocions diverses, acceptar-les i poder buscar espais per a compartir-les amb la resta de la família ens ajudarà a normalitzar la situació. A més, també ens aproparà a identificar quines necessitats tenim i quan necessitem ajuda. És important respectar totes les opinions i emocions. La paciència, l’empatia i la comprensió són la base per a crear un entorn saludable.
 • Ajudar a entendre als nostres fills i filles a no viure aquesta situació com una obligació sinó com un acte de responsabilitat que tindrà una recompensa de la qual al final tots sortim beneficiats, ja que estem contribuint en el benestar de tots. 
 • Crear espais individuals i espais comuns. És importar identificar racons de la casa per a les diferents activitats. Permetre’ns aquests espais tranquils i propis facilita la sensació de calma i individualitat i també ens ajuda a no mantenir-nos sempre en el mateix lloc. 
 • Respectar els moments individuals, és essencial que els diferents membres de la família puguin disposar de temps personal on puguin relaxar-se i gaudir dels seus interessos, inclosos els més petits de la casa. Això ens ajudarà a disminuir la sensació d’asfíxia que pot arribar a surgir degut al confinament.
 • Compartir temps de qualitat amb la família. Aquest és un bon moment per aprofitar i passar més moments d’oci junts; creant manualitats, jocs de taula, marató de pel·lícules, sessió d’esport en família, lectura… entre d’altres moltes activitats que es poden fer. Decidir-les conjuntament promoure la comunicació i proximitat entre els membres de la família.
 • Evitar la sobre informació i mantenir el sentit de l’humor ens serà de gran ajuda per a mantenir una actitud positiva.

 

Esperem que aquests consells us siguin d’ajuda per aquests dies, que els compartiu i que li doneu molts LIKES a l’article!

Recordeu que avui s’inicien les vacances de Setmana Santa, així que tornarem a ser per aquí el 14 d’abril! Fins llavors!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

——————————————————————————————————————

En tiempo de confinamiento, sabemos que intentar mantener una actitud positiva para promover un clima familiar agradable no siempre es trabajo fácil. Estar cerrados en casa puede generar estrés y cierta claustrofobia para todos los miembros de la familia, tanto por los pequeños como por los grandes. Además, las probabilidades de que aparezcan discusiones y malentendidos en el ámbito familiar también pueden aumentar durante este tiempo en que estamos confinados.

Existen varios factores de protección que pueden ayudar a adaptarnos mejor esta nueva situación. Es por eso que queremos proponeros algunas recomendaciones que podéis tener en cuenta para afrontar de mejor manera la convivencia estos días que nos toca estar en casa:

 • Mantener un equilibrio en la organización de tareas y horarios concretos. Crear nuevas rutinas siguiendo una estructura nos facilita la gestión del tiempo y la estabilidad emocional, puesto que provoca sensación de estar descansados y de poder disfrutar de momentos de ocio.
 • Practicar la comunicación saludable. Es normal que estos días sintamos emociones diversas, aceptarlas y poder buscar espacios para compartirlas con el resto de la familia nos ayudará a normalizar la situación. Además, también nos acercará a identificar qué necesidades tenemos y cuando necesitamos ayuda. Es importante respetar todas las opiniones y emociones. La paciencia, la empatía y la comprensión son la base para crear un entorno saludable.
 • Ayudar a entender a nuestros hijos e hijas a no vivir esta situación como una obligación sino como un acto de responsabilidad que tendrá una recompensa de la cual al final todos salimos beneficiados, puesto que estamos contribuyendo en el bienestar de todos.
 • Crear espacios individuales y espacios comunes. Es importar identificar rincones de la casa para las diferentes actividades. Permitirnos estos espacios tranquilos y propios facilita la sensación de calma e individualidad y también nos ayuda a no mantenernos siempre en el mismo lugar.
 • Respetar los momentos individuales, es esencial que los diferentes miembros de la familia puedan disponer de tiempo personal donde puedan relajarse y disfrutar de sus intereses, incluso los más pequeños de la casa. Esto nos ayudará a disminuir la sensación de asfixia que puede llegar a surgir debido al confinamiento.
 • Compartir tiempo de calidad con la familia. Este es un buen momento para aprovechar y pasar más momentos de ocio juntos; creando manualidades, juegos de mesa, maratón de películas, sesión de deporte en familia, lectura… entre otras muchas actividades que se pueden hacer. Decidirlas conjuntamente promoviendo la comunicación y proximidad entre los miembros de la familia.
 • Evitar la sobre información y mantener el sentido del humor nos será de gran ayuda para mantener una actitud positiva.

 

Esperamos que estos consejos os sean de ayuda para estos días, que los compartáis y que le déis muchos LIKES a este artículo!

Recordad que hoy se inician las vacaciones de Semana Santa, ¡así que volveremos a estar por aquí el 14 de abril! ¡Hasta entonces!

El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR