Imaginem-nos que estem a casa dels Martínez un vespre entre setmana, es senten corredisses i cops de porta. Una veu crida on has ficat l’agenda?, algú arruga la redacció que porta fent des de fa més de tres hores i recorda que el dia anterior va deixar els exercicis de matemàtiques a la meitat.

Qui no ha viscut a casa seva una situació similar? A aquest article ens centrarem en els casos que viuen situacions així contínuament i des de fa anys. L’exemple que us posem és d’una nena de primària que té el diagnòstic de TEA des de fa un any. Els pares comenten que acostumava a frustrar-se fàcilment presentant desregulacions conductuals per la manca de gestió emocional. Quan va començar la primària la situació es va complicar. A l’aula, moltes vegades deixava les activitats a mitges o ni les començava i en conseqüència, a casa havia de fer grans piles de tasques acumulades. Si algun dia provava d’esforçar-se no es veia recompensada perquè la majoria de dies s’adonava que no arribava al mínim que li demanaven. Dia a dia sentia més sensació de fracàs i es mostrava més irritable.

El que li passava a la nostra protagonista, és que, fruit dels diferents dèficits relacionats amb el TEA, presentava un nivell d’autoestima molt baix.

L’opinió de les figures de referència (pares, avis…) és molt important en la millora de l’autoestima d’un infant. Els infants amb TEA poden tenir dificultats en les situacions socials i sentir-se poc competents acadèmicament. Si quan tornen a casa es troben un entorn segur i comprensiu poden recuperar-se de l’esgotament diari i millorar la percepció d’ells mateixos.

Més o menys, tothom comprèn què és l’autoestima, però tenim clar com fomentar-la des de casa? Una metàfora molt visual és la que es fa en següent vídeo entenent l’autoestima com la quantitat de fitxes de pòquer de les que disposem: https://www.youtube.com/watch?v=_BuP5XuMZGA. El nostre objectiu és aconseguir que el/la nostre/a fill/a comenci cada dia amb el major nombre de fitxes possible i se’n vagi a dormir amb tantes com pugui. Com ho podem fer?

 • Sigues conscient i recordar-li totes les coses que sap fer.
 • Expressa les teves dificultats de manera espontània.
 • Cuida el llenguatge: evita comparacions amb altres persones de la seva edat i procura dir el que ha aconseguit i no el que li falta per assolir (ex. Cada dia llegeixes millor! Fa un temps aquest conte t’avorria i mira ara, el llegeixes volant.)
 • Davant la frustració, evitar centrar-nos en la conducta i procurar donar recursos per afrontar aquella dificultat (ex. autoinstruccions per fer una redacció; posar una pauta sota el full; repassar la teoria de matemàtiques abans de fer els exercicis, etc.).
 • Les tasques que els costin més les podem estructurar amb objectius petits perquè puguin anar tatxant i així veuen el camí a seguir per aconseguir-ho.
 • Fomenta al màxim l’autonomia d’acord amb la seva edat madurativa.
 • Ajuda’l a que prengui ell algunes decisions.
 • Busca un petit projecte en el que ell pugui destacar.
 • Recorda-li cada avenç que ha aconseguit. Si pots guarda proves físiques d’aquests assoliments (ex. fotografies, treballs o redaccions, etc).

Esperem que aquesta entrada us hagi semblat interessant i útil. Si us ha agradat, si us plau, compartiu-ho amb els vostres amics i companys, i per les xarxes socials! I feu-nos un LIKE!

L’Equip de Psicòlogues i Psicòlegs de TEAMAR.

____________________________________________________________________________________________

Imaginémonos que estamos en casa de los Martínez un anochecer entre semana, se sienten carrerillas y portazos. Una voz grita dónde has metido la agenda?, alguien arruga la redacción que lleva haciendo desde hace más de tres horas y recuerda que el día anterior dejó los ejercicios de matemáticas a la mitad.
¿Quién no ha vivido en casa suya una situación similar? A este artículo nos centraremos en los casos que viven situaciones así continuamente y desde hace años. El ejemplo que os exponemos es de una niña de primaria que tiene el diagnóstico de TEA desde hace un año. Los padres comentan que acostumbraba a frustrarse fácilmente presentando desregulaciones conductuales por la carencia de gestión emocional. Cuando empezó la primaria la situación se complicó. En el aula, muchas veces dejaba las actividades a medias o ni las empezaba y en consecuencia, en casa tenía que hacer grandes pilas de tareas acumuladas. Si algún día probaba de esforzarse no se veía recompensada, porque la mayoría de días se daba cuenta que no llegaba al mínimo que le pedían. Día a día sentía más sensación de fracaso y se mostraba más irritable. Lo que le pasaba a nuestra protagonista es que, fruto de los diferentes déficits relacionados con el TEA, presentaba un nivel de autoestima muy bajo.
La opinión de las figuras de referencia (padres, abuelos…) es muy importante en la mejora de la autoestima de un niño. Los niños/as con TEA pueden tener dificultades en las relaciones sociales y sentirse poco competentes académicamente. Si cuando vuelven a casa se encuentran un entorno seguro y comprensivo pueden recuperarse del agotamiento diario y mejorar la percepción de ellos mismos.
Más o menos todo el mundo comprende qué es la autoestima, pero tenemos claro cómo fomentarla desde casa? Una metáfora muy visual es la que se hace en el siguiente video entendiendo la autoestima como la cantidad de fichas de póquer que disponemos: https://www.youtube.com/watch?v=_bup5xumzga. Nuestro objetivo es conseguir que el/la nuestro/a hijo/a empiece cada día con el mayor número de fichas posible y se vaya a dormir con tantas como pueda. ¿Cómo lo podemos hacer?

 • Ten conciencia y recuerdale todas las cosas que sabe hacer.
 • Expresa tus dificultades de manera espontánea.
 • Cuida el lenguaje: evita comparaciones con otras personas de su edad y procura decir el que ha conseguido y no el que le falta por lograr (ej. Cada día lees mejor! Hace un tiempo este cuento te aburría y mira ahora, lo lees volando.)
 • Ante la frustración, evitar centrarnos en la conducta y procurar dar recursos para afrontar aquella dificultad (ej. autoinstrucciones para hacer una redacción; posar una pauta bajo la hoja; repasar la teoría de matemáticas antes de hacer los ejercicios, etc.).
 • Las tareas que los cuesten más las podemos estructurar con objetivos pequeños para que los puedan tachar y así ven el camino a seguir para conseguirlo.
 • Fomenta al máximo la autonomía de acuerdo con su edad madurativa.
 • Ayúdalo a que tome él algunas decisiones.
 • Busca un pequeño proyecto con el que él pueda destacar.
 • Recuérdale cada avance que ha conseguido. Si puedes guarda pruebas físicas de estos logros (ej. fotografíes, trabajos o redacciones, etc)

Esperamos que esta entrada os haya parecido interesante y útil. Si os ha gustado, por favor, compartirlo con vuestros amigos y compañeros, y por las redes sociales. ¡Y dadnos un LIKE!

Equipo de Psicólogas y Psicólogos de TEAMAR.