Les notícies en van plenes i tothom en parla: els adolescents, nens i nenes de TEAMAR, i fins i tot les famílies estan nervioses. Sabem que l’alarma social s’ha estès per les nostres contrades i aquí us compartim algunes recomanacions a nivell psicològic que hauríem de seguir per frenar l’impacte que està tenint el coronavirus.
Segur que us heu preguntat com podeu acompanyar als vostres fills/es amb TEA en aquests moments d’incertesa. Heu de tenir en compte que les següents dificultats els poden suposar un repte afegit a l’hora d’enfrontar-se a la realitat actual sobre el tema: diferenciar les noticies falses de les contrastades, respectar l’espai personal, els pensaments repetitius, la higiene personal, comentaris inadequats i la comprensió literal entre altres.

Com informar-los?
Contrastant fonts
Desxifrar quina informació ens arriba i si prové de fonts fiables. Evitar comentar la informació que vingui de xarxes socials si no ha estat contrastada. Podem recórrer a les últimes notícies de canals oficials, com per exemple el portal de la OMS (Organización Mundial de la Salud), del Ministerio de Sanidad, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona o el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.

Dosificant
Estar sobre informats i fer un seguiment constant del coronavirus, com sembla evident, no ens protegirà més, però sí que augmentarà la sensació de risc cap a nosaltres i les nostres famílies.
Dosifiquem la exposició diària a les notícies sobre el tema. Millor que ens informem NOMÉS una o dues vegades al dia (amb informació contrastada, com hem comentat abans): així evitarem pensaments negatius i recurrents que poden ser causats per la sobreexposició a les notícies.
Evitar parlar del Coronavirus massa sovint o que les converses trivials siguin sobre aquest tema. En cas que els nostres fills ens treguin el tema sí que els hem de resoldre dubtes tant bé com puguem. És important mantenir la objectivitat sobre la situació i això només ho assolirem si consultem poques vegades els mitjans de comunicació i aquests són fiables. Si traduïm aquesta mesura als petits de casa podrem evitar que en el seu temps lliure estiguin consultant informació relacionada.

Responent als seus dubtes
La falta d’informació genera por i incertesa, necessitem saber què està passant! Els adults del seu voltant ens hem d’informar bé per tal de resoldre’ls dubtes i que ens vegin tranquils.
Hem d’anar aclarint preguntes i preocupacions només responent a les qüestions que ens fan, donant explicacions clares sense mentir ni inundar amb massa informació. Hem de trobar l’equilibri entre crear alarmisme i treure-li importància: en altres paraules, hem de normalitzar la situació que estem vivint. Ens ajudarà molt que quan els parlem de la situació evitem paraules com confinament, virus, etc.

Transmetent tranquil·litat
Els adults de referència, ja siguin els pares, els professors o els psicòlegs, han d’acompanyar als nens i nenes ens els dubtes i malestars. Si aquests infants tenen diagnòstic de TEA pot ser que no expressin els seus temors i per tant, haurem d’estar més atents a les seves demandes perquè passaran desapercebudes. El que hem de tenir clar és que dir la veritat sempre és la millor opció i si no tenim totes les respostes als seus dubtes, informar-nos-en per ajudar-los en tot el que puguem. Els hem de preguntar què saben i què no saben, i no sobre explicar més de que pregunten. És important que ens vegin seriosos i informats però tranquils. La gesticulació, el to i el volum de la veu han de ser coherents amb el missatge de calma que volem donar.

Seguir amb la vida quotidiana amb adaptacions
És important que tots sapiguem com adaptar la nostra vida quotidiana amb noves mesures de prevenció mentre seguim mantenint la rutina escolar, laboral i d’oci.
Seguint les recomanacions sanitàries hem de fer especial èmfasi a mantenir la higiene de les mans i distància interpersonal. Els hem de donar informació clara sobre com prevenir la contaminació, com per exemple tenint més cura i consciència de els coses que toquem, prendre una mica més de distancia personal en les interaccions diàries, rentar-nos bé les mans al arribar a casa, etc.

Acceptar els sentiments
Sentir por davant de la situació actual és una resposta adaptativa que ens ajuda a mantenir-nos alerta i prendre mesures per a minimitzar riscs. No hem de rebutjar aquesta emoció, hem d’ajudar a les persones amb TEA a comprendre-la i que la puguin expressar com els vagi millor.
No solament pot aparèixer la por, sinó també la tristesa, l’angoixa, la incertesa i la ràbia entre d’altres. Les persones amb TEA, a conseqüència de la seva sensibilitat emocional, poden viure-les amb més intensitat i els hi pot afectar en diversos aspectes del seu dia a dia. Per ajudar-los a lidiar amb aquestes emocions podríem:
– Mantenir els seus horaris de son i els seus hàbits d’alimentació.
– Equilibrar els moments de la sociabilitat amb els de solitud.
– Mantenir les hores que passen fent les activitats que més els agraden.
Per a infants més petits els pot ajudar que compartim que els adults també ens sentim així i que els expliquem com gestionem aquestes emocions. Els pot ajudar si ens veuen informats i alerta però tranquils. També recomanem l’ús de l’humor per a suavitzar la manera de veure-ho i portar el cúmul d’emocions, frenant la por i la ansietat que pot provocar el tema del coronavirus.

Esperem que us sigui útil per comprendre i ajudar als vostres nens i nenes. Si us ha agradat, compartiu l’entrada, comenteu i li doneu molts LIKES!

Ens veiem el proper juernes!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR

_________________________________________________________________

Las noticias y todo el mundo habla de ello: los adolescentes, niños y niñas de TEAMAR, e incluso las familias están nerviosas. Sabemos que la alarma social se ha extendido por nuestras comarcas y aquí os compartimos algunas recomendaciones a nivel psicológico que tendríamos que seguir para frenar el impacto que está teniendo el coronavirus.
Seguro que os habéis preguntado cómo podéis acompañar a vuestros hijos/as con TEA en estos momentos de incertidumbre. Tenéis que tener en cuenta que las siguientes dificultades los pueden suponer un reto añadido a la hora de enfrentarse a la realidad actual sobre el tema: diferenciar las noticias falsas de las contrastadas, respetar el espacio personal, los pensamientos repetitivos, la higiene personal, comentarios inadecuados y la comprensión literal entre otras.

¿Cómo informarles?
Contrastante fuentes
Descifrar qué información nos llega y si proviene de fuentes fiables. Evitar comentar la información que venga de redes sociales si no ha sido contrastada. Podemos recurrir a las últimas noticias de canales oficiales, como por ejemplo el portal de la OMS (Organización Mundial de la Salud), del Ministerio de Sanidad, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona o el Canal Salud de la Generalitat de Cataluña.

Dosificando
Estar sobre informados y hacer un seguimiento constante del coronavirus, como parece evidente, no nos protegerá más, pero sí que aumentará la sensación de riesgo hacia nosotros y nuestras familias.
Dosificamos la exposición diaria a las noticias sobre el tema. Mejor que nos informamos SOLO una o dos veces en el día (con información contrastada, como hemos comentado antes): así evitaremos pensamientos negativos y recurrentes que pueden ser causados por la sobreexposición a las noticias.
Evitar hablar del Coronavirus demasiado a menudo o que las conversaciones triviales sean sobre este tema. En caso de que nuestros hijos nos saquen el tema sí que los tenemos que resolver dudas tan bien como podamos. Es importante mantener la objetividad sobre la situación y esto solo lo lograremos si consultamos pocas veces los medios de comunicación y estos son fiables. Si traducimos esta medida a los pequeños de casa podremos evitar que en su tiempo libre estén consultando información relacionada.

Respondiendo a sus dudas
¡La falta de información genera miedo e incertidumbre, necesitamos saber qué está pasando! Los adultos que les rodean nos tenemos que estar bien informados para resolver dudas y que nos vean tranquilos.
Tenemos que ir aclarando preguntas y preocupaciones solo respondiendo a las cuestiones que nos hacen, dando explicaciones claras sin mentir ni inundar con demasiada información. Tenemos que encontrar el equilibrio entre crear alarmismo y sacarle importancia: en otras palabras, tenemos que normalizar la situación que estamos viviendo. Nos ayudará mucho que cuando hablemos de la situación evitemos palabras como confinamiento, virus, etc.

Transmitiendo tranquilidad
Los adultos de referencia, ya sean los padres, los profesores o los psicólogos, tienen que acompañar a los niños y niñas en las dudas y malestares. Si estos niños tienen diagnóstico de TEA puede ser que no expresen sus temores y por tanto, tendremos que estar más atentos a sus demandas porque pasarán desapercibidas. El que tenemos que tener claro es que decir la verdad siempre es la mejor opción y si no tenemos todas las respuestas a sus dudas, informarnos para ayudarles en todo el que podamos. Los tenemos que preguntar qué saben y que no saben, y no sobre explicar más de lo que preguntan. Es importante que nos vean serios e informados pero tranquilos. La gesticulación, el tono y el volumen de la voz tienen que ser coherentes con el mensaje de calma que queremos dar.

Seguir con la vida cotidiana con adaptaciones
Es importante que todos sepamos cómo adaptar nuestra vida cotidiana con nuevas medidas de prevención mientras sigamos manteniendo la rutina escolar, laboral y de ocio.
Siguiendo las recomendaciones sanitarias tenemos que hacer especial énfasis a mantener la higiene de las manos y distancia interpersonal. Los tenemos que dar información clara sobre cómo prevenir la contaminación, como por ejemplo teniendo más cura y conciencia de los cosas que tocamos, tomar algo más de distancia personal en las interacciones diarias, lavarnos bien las manos al llegar a casa, etc.

Aceptar los sentimientos
Sentir miedo ante la situación actual es una respuesta adaptativa que nos ayuda a mantenernos alerta y tomar medidas para minimizar riesgos. No tenemos que rechazar esta emoción, tenemos que ayudar a las personas con TEA a comprenderla y que la puedan expresar como les vaya mejor.
No solo puede aparecer el miedo, sino también la tristeza, la angustia, la incertidumbre y la rabia entre otros. Las personas con TEA, a consecuencia de su sensibilidad emocional, pueden vivirlas con más intensidad y se los puede afectar en varios aspectos de su día a día. Para ayudarlos a lidiar con estas emociones podríamos:
– Mantener sus horarios de sueño y sus hábitos de alimentación.
– Equilibrar los momentos de la sociabilidad con los de soledad.
– Mantener las horas que pasan haciendo las actividades que más les gustan.
Para niños más pequeños los puede ayudar que compartimos que los adultos también nos sentimos así y que los explicamos cómo gestionamos estas emociones. Los puede ayudar si nos ven informados y alerta pero tranquilos. También recomendamos el uso del humor para suavizar la manera de verlo y llevar el cúmulo de emociones, frenando el miedo y la ansiedad que puede provocar el tema del coronavirus.

Esperamos que os sea útil para comprender y ayudar a vuestros niños y niñas. Si os ha gustado, compartís la entrada, ¡comentáis y le dais muchos LIKES!

¡Nos vemos el próximo juernes!

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR