S’està acabant el curs, ja arriben les vacances d’estiu i els nois i noies canvien de rutines. Fa molta calor i això, juntament amb els canvis d’estructura, pot portar a tolerar menys la frustració.

Així doncs, volem donar-vos certes estratègies per evitar situacions conflictives aquests dies i afavorir que gaudiu al màxim el temps que passeu junts en família:

–          Intenteu programar les activitats que fareu amb una mica d’antelació perquè ells puguin saber quan hauran de sortir o veure a gent. Pot anar bé fer un calendari per anar marcant els dies que passen, així estaran orientats/des temporalment i no es sorprendran quan arribi el dia de fer les activitats.

–          Intenteu que els dies tinguin una mateixa estructura per a que ells i elles puguin tenir una rutina (ex. Aixecar-se, esmorzar, vestir-se, anar a la platja o la piscina, dinar i quedar o fer una activitat abans de sopar).

–          Si hi ha canvis en els plans, anticipeu-los tant com es pugui i ajudeu-los a afrontar-los.

–          Intenteu pensar jocs o activitats en família o amics perquè no s’aïllin sols/es o amb els videojocs tot el temps.

–          Poseu unes normes clares i concises. Pot anar bé escriure-les.

–          En casos en que aparegui molta rigidesa cognitiva, cerqueu un espai tranquil per parlar, escolteu la seva versió del problema, valideu la seva emoció i si es pot, oferiu una alternativa que pugui ser més adequada. Si els infants no responen adequadament, un cop els hem explicat l’alternativa, deixeu-los una estona perquè es tranquil·litzin i intenteu no fer-los massa cas si us segueixen, ploren o fan explosions conductuals, pot ser que necessitin cridar l’atenció per poder aconseguir el que volen.

–          Intenteu reforçar molt les conductes adequades dels vostres fills o filles durant l’estiu. Podeu fer-ho alternant un reforçament social (felicitacions, abraçades, jocs en família…) i reforçaments materials (joguines o premis).

Esperem que aquestes idees us serveixin per tenir un estiu divertit i tranquil en família.

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

______________________________________________________________________________________

Se está terminando el curso, ya llegan las vacaciones de verano y los chicos y chicas cambian de rutinas. Hace mucho calor y esto, junto con los cambios de estructura, puede llevar a tolerar menos la frustración.

Así pues, queremos daros algunas estrategias para evitar situaciones conflictivas estos días y favorecer que disfrutéis al máximo del tiempo que paséis juntos en familia:

– Intentad programar las actividades que haréis con un poco de antelación para que ellos puedan saber cuando tendrán que salir o ver a gente. Puede ir bien hacer un calendario y tachar los días que pasan, así estarán orientados/das temporalmente y no se sorprenderán cuando llegue el día de hacer la actividad.

– Intentad que los días tengan una misma estructura para que ellos y ellas puedan tener una rutina (ej. levantarse, desayunar, vestirse, ir a la playa o piscina, comer y quedar o hacer actividades antes de cenar).

– Si hay cambios de planes, anticipadlos tanto como podáis y ayudadlos a afrontarlos.

– Intentad pensar juegos o actividades en familia o amigos para que no se aislen solos o con los videojuegos todo el tiempo.

– Poned unas normas claras y concisas. Puede ir bien escribirlas.

– En casos en que aparezca mucha rigidez cognitiva, buscad un espacio tranquilo para hablar, escuchad su versión del problema, validad su emoción y, si se puede, ofreced un alternativa que pueda ser adecuada. Si no responden adecuadamente una vez les hemos contado la alternativa, es mejor dejarlos un rato para que se tranquilicen y intentar no hacerles demasiado caso si os siguen, lloran o hacen explosiones conductuales. Puede ser que necesiten llamar la atención para poder conseguir lo que quieren.

– Intentad reforzar mucho las conductas adecuadas de vuestros hijos e hijas durante el verano. Podéis hacerlo alternando un refuerzo social (felicitaciones, abrazos, juegos en familia…) y refuerzos materiales (juguetes o premios)

Esperemos que estas ideas os sirvan para tener un verano divertido y tranquilo en familia.

El Equipo de Psicólogas y Psicólogos de TEAMAR