Quan sentim la paraula psicoterapia, és habitual pensar en la imatge clàssica plasmada en la literatura i el cinema del psicòleg escoltant al pacient en una butaca mentre aquest li explica els seus problemes. Tot i que la psicologia és una disciplina relativament jove, la manera de fer teràpia ha evolucionat constantment des del seu inici i avui dia, existeix un ampli ventall de possibilitats d’intervenció a l’hora d’abordar les necessitats de les persones que acudeixen a un centre psicològic.

Tot i que la teràpia psicològica és essencial en la majoria de casos, també es pot complementar amb altres tipus de teràpies.

Avui us volem parlar d’un conjunt de formes de teràpia molt especials: les teràpies no convencionals en el tractament del TEA.

¿Què són les teràpies no convencionals?

Quan parlem de teràpies no convencionals ens referim a aquell conjunt de tractaments que no estan considerats dins de les corrents usuals de psicoteràpia. Així doncs, les teràpies alternatives en el tractament del TEA son formes d’intervenció menys usuals, que han demostrat la seva utilitat a l’hora d’abordar el trastorn. Com aquest tipus d’abordatges s’han desenvolupat en els últims anys, hi han algunes que encara estan en procés de consolidar-se. A continuació us presentem algunes de les que tenen, a dia d’avui, una evidència científica significativa:

Teràpia assistida amb animals (TAA)
És una de les més esteses actualment. Consisteix en una modalitat de tractament que utilitza els animals per a millorar el funcionament físic, social, emocional o cognitiu de les persones.

Dins d’aquesta modalitat podem trobar la equinoteràpia, que ha mostrat la seva utilitat a l’hora de millorar les habilitats socials, la sensibilitat sensorial, la motivació social, l’atenció i els comportaments sedentaris; i la teràpia amb animals de companyia, que s’ha mostrat eficaç a l’hora de facilitar l’aprenentatge de les habilitats socials, comunicació i llenguatge, així com per a reduir les conductes estereotipades.

Degut als beneficis esmentats, actualment cada cop són més les institucions terapèutiques que estan incorporant aquesta modalitat de tractament.

Art-terapia
És un altre de les més conegudes avui dia. Consisteix en una modalitat de tractament que utilitza les diferents fomes d’art per promoure una millora en la qualitat de vida de les persones.

Dins d’aquesta forma de tractament existeixen dos corrents principals:

  • Musicoterapia: Pot ajudar a nens amb TEA a millorar les seves habilitats en àrees importants com la interacció social i la comunicació. A més a més, s’ha mostrat eficaç per a millorar la qualitat de la relació pares-fills.
  • Dansaterapia: Utilitza formes de moviment rítmic com una tècnica terapèutica per ajudar a persones a millorar el seu funcionament psicològic. La literatura científica mostra que el procés d’imitació implicat en la dansaterapia pot ajudar a nens amb autisme a entendre millor les seves emocions i les dels demés a través de l’aprenentatge social.

Teràpia a través del surf (TAS)
Els programes d’intervenció amb TAS, utilitzen les capacitats del surf i el seu entorn per promoure una millora en la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l’espectre autista.

L’evidència en aquest camp es petita avui dia, tot i així, la majoria d’estudis realitzats en aquest context han obtingut resultats positius. Per exemple, varis programes han mostrat millores significatives en l’assertivitat, empatia, habilitats socials, responsabilitat, benestar emocional, resiliència, autoestima i la tendència a gaudir en un entorn exterior de les persones amb TEA que hi participaven.

A Sitges hi ha una associació anomenada Més Que Surf que ofereix un programa de teràpia a través del surf a nens i adolescents amb TEA de manera gratuïta.

Teràpia a través de l’aventura
L’entenem com un abordatge d’intervenció que es desenvolupa principalment en la natura i es realitza sovint en ambients que promoguin una millora de la qualitat de vida de la persona a través de dinàmiques que facilitin l’adquisició d’eines de gestió cognitiva, conductual i afectiva.

De la mateixa forma que la teràpia a través del surf, l’evidència que en tenim és limitada al tractar-se d’una disciplina molt jove. Els programes aplicats, tot i que escassos, han demostrat ser eficaços per millorar la comunicació social i les conductes repetitives.

L’Associació Experientia és pionera en l’aplicació de la teràpia a través de l’aventura a Espanya. Actualment no porten a terme cap programa amb nens amb autisme, tot i així una de les seves branques està dedicada a usuaris amb trastorns diagnosticats.

Com podeu veure, hi ha un munt de possibilitats quan es tracta de la psicoteràpia, i la intervenció en TEA no és una excepció. Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi ajudat a conèixer nous tipus de teràpies i el potencial de cadascuna d’elles.