Imatge inserida 1

 

N’Oriol està nerviós, ja que últimament hi ha hagut molts canvis a la seva vida; s’han mudat a una casa nova, s’ha canviat d’escola, i hi ha moltes situacions que li venen de nou. Quan alguna cosa no rutlla o els pares s’enfaden amb ell, se sent saturat i comença a fer-se cops amb el cap contra la paret. Després se sent marejat i malament, i plora. Els pares, els mestres i els amics estan molt preocupats i pateixen cada vegada que veuen que es fa mal.

Aquest tipus de comportament, les autolesions, pot donar-se en nens i nenes que tenen TEA. Les autolesions són actes d’agressió que pot realitzar algú cap a sí mateix, ja siguin un cop contra un objecte o paret, una bufetada, estirar-se dels cabells o mossegar-se alguna part del cos. El que ens està intentant dir aquest infant és que aquella situació l’està posant tant nerviós/a que l’està desbordant i l’única manera que troba per expressar aquesta ansietat és amb quelcom que sí pot controlar; el dolor cap a sí mateix/a.

És important comprendre que la seva principal intenció no és fer-se mal, sinó afrontar aquella situació i alliberar l’estrès de la millor manera que saben.

Quines situacions poden ser problemàtiques? Doncs depèn del infant, com sempre! Tots som únics, però les més comunes són situacions en les que hi ha molt de soroll o molta gent, les situacions en les que no se li permet fer o accedir a quelcom que desitja  i el nivell de frustració augmenta resultant complicada de gestionar, èpoques en les que hi ha molts canvis, quan no hi ha estructura o quan se’ls exigeix quelcom que no comprenen.

Com els podem ajudar? Algunes de les eines són:

  • Frenar l’autoagressió: En la mesura del possible, i sempre buscant el benestar del infant, hem de procurar frenar l’autoagressió ja sigui bloquejant els braços o apartant-lo dels objectes que estigui emprant per fer-se mal. Recordem que és important deixar-li el seu espai, per tant intentarem evitar una contenció de manera complerta, ja sigui abraçant o bloquejant al terra, perquè també podria resultar angoixant.
  • Calmar i ajudar a identificar les emocions: Hem d’emprar un llenguatge comprensible per l’infant amb un to de veu suau, mostrant empatia envers la situació i posant paraules a l’emoció que pot estar sentint. Ha de sentir el recolzament i la comprensió per part del adult, i hem d’intentar oferir-li una estructura i sentit a la situació.
  • Canviar de context: si podem identificar que hi ha una situació que li està provocant aquest estrès, tal com un context on hi ha molt soroll i sabem que l’infant és hipersensible a aquest, hem de procurar una desconnexió d’aquesta situació en un ambient que visqui com més tranquil o calmat.
  • Ensenyar-li alternatives per alliberar l’estrès: Aquestes poden ser tant a nivell verbal, expressant el que pot sentir d’alguna manera; a nivell tàctil, com pot ser xafant plastilina, mastegant xiclet, donar cops a un coixí, trencar fulls, o sortir a córrer; o fins i tot a nivell cognitiu, creant una imatge mental que ell/a associï a la calma (imatge mental d’una platja paradisíaca o d’un bosc amb un rierol).
  • Distracció: De vegades, l’estrès pot ser causat per pensaments repetitius que no paren de donar-li voltes al cap i provoquen l’ansietat. En aquest cas, podem oferir-li quelcom diferent per pensar, quelcom que li sigui agradable i/o divertit. En aquest cas, pot ser útil preguntar-los per algun tema que sabem que li és d’interès i li agrada.

Com sempre, esperem que us hagi semblat interessant i pràctica aquesta publicació! El juernes vinent tindrem una entrada nova, no te la perdis!

Si consideres que pot ser útil per algú i t’ha agradat, pots compartir-nos amb els companys de feina, amics, i per les xarxes socials! I donar-nos un enorme LIKE!

Fins molt aviat!

L’equip de psicòlegs/gues de TEAMAR.

——————————————————————————————————————-

Oriol está nervioso, ya que últimamente ha habido muchos cambios en su vida; se han cambiado a una casa nueva, se han cambiado de colegio, y hay muchas situaciones que le vienen de nuevas. Cuando alguna cosa no funciona o los padres se enfadan con él, se siente saturado y empieza a darse golpes de cabeza contra la pared. Después se siente mareado y mal, y llora. Los padres, los maestros y los amigos están muy preocupados y sufren cada vez que ven que se hace daño.

Este tipo de comportamiento, las autolesiones, puede darse en niños y niñas que tienen TEA. Las autolesiones son actos de agresión que puede realizar alguien hacia sí mismo, ya sea un golpe contra un objeto o pared, una bofetada, tirarse del pelo o morderse alguna parte del cuerpo. Lo que nos está intentando decir este infante es que esa situación le está poniendo tan nervioso/a que le está desbordando y la única forma que encuentra para expresar esta ansiedad es con algo que sí puede controlar; el dolor hacia sí mismo/a.

Es importante comprender que su principal intención no es hacerse daño, sino afrontar esa situación y liberar el estrés de la mejor forma que saben.

¿Qué situaciones pueden ser problemáticas? Pues depende del infante, ¡como siempre! Todos somos únicos, pero las más comunes son situaciones en las que hay mucho ruido o mucha gente, las situaciones en las que no se le permite hacer o acceder a algo que desea y el nivel de frustración aumenta resultando complicado de gestionar, épocas en las que hay muchos cambios, cuando no hay estructura o cuando se les exige algo que no comprenden.

¿Cómo les podemos ayudar? Algunas herramientas son:

  • Frenar la autoagresión: En la medida de lo posible, y siempre buscando el bienestar del infante, debemos procurar frenar la autoagresión ya sea bloqueando los brazos o apartándolo de los objetos que esté usando para hacerse daño. Recordemos que es importante dejarle su espacio, por lo tanto intentaremos evitar una contención de forma completa, ya sea abrazando o bloqueándolo en el suelo, puesto que también podría resultar angustioso.
  • Calmar y ayudar a identificar las emociones: Debemos usar un lenguaje comprensible para el infante con un tono de voz suave, mostrando empatía hacia su situación y poniendo palabras a la emoción que puede estar sintiendo. Debe sentir el apoyo y la comprensión por parte del adulto, y debemos intentar ofrecerle una estructura y sentido a la situación.
  • Cambiar de contexto: Si podemos identificar que hay una situación que le está provocando este estrés, como podía ser un contexto dónde hay mucho ruido y sabemos que este infante es hipersensible al mismo, debemos procurar una desconexión de esta situación en un ambiente que sienta como más tranquilo o calmado.
  • Enseñar alternativas para liberar el estrés: Estas pueden ser tan a nivel verbal, expresando lo que puede sentir de alguna forma; a nivel táctil, como puede ser chafando plastilina, masticando chicle, dando golpes a un cojín, rompiendo hojas o saliendo a correr; o incluso a nivel cognitivo, creando una imagen mental que él asocie con la calma (imagen mental de una playa paradisíaca o de un bosque con un riachuelo).
  • Distracción: A veces, el estrés puede ser causado por pensamientos repetitivos que no paran de darle vueltas en la cabeza y provocan ansiedad. En este caso, podemos ofrecerle algo diferente para pensar, algo que le resulte agradable y/o divertido. En este caso, puede ser útil preguntarles por algún tema que sabemos que le es de interés y le gusta.

Como siempre, ¡esperamos que os haya parecido interesante y práctica esta publicación! El juernes que viene tendremos una entrada nueva, ¡no te la
pierdas!

Si consideras que puede ser útil para alguien y te ha gustado, puedes compartirnos con los compañeros de trabajo, amigos, ¡y por las redes sociales! ¡Y darnos un enorme LIKE!

¡Hasta pronto!

El equipo de psicólogos/gas de TEAMAR.