A partir d’ahir dia 26 d’abril, els nens fins a 14 anys poden fer les seves primeres sortides al carrer des de que va iniciar el confinament. El governs ha fet aquest avenç aconsellat per psicòlegs, ONG infantils, etc. És clara la importància que té que els menors puguin rebre estímuls vitals necessaris pel seu creixement. El contacte amb l’exterior és bàsic per tal de regular el seu desenvolupament neuronal  i també emocional.

Tot i aquest canvi, hem de tenir present que aquesta possibilitat de sortir al carrer dista molt de la tornada a la normalitat. Exclusivament podran fer encàrrecs (alimentació, farmàcia, etc.) o passejos curts, ambdues opcions supervisades per un adult. Aquestes sortides tenen l’objectiu de promoure l’activitat física i el canvi d’aires dels nens.

Tot i que encara no hi ha cap norma que ho negui, la utilització de bicicletes i patinets no és recomanable, ja que són uns instrument que podrien fer que els pares perdin el control del seu fill. En referència al dubte si els menors han de dur mascaretes i guants actualment no és obligatori, es considera que en aquest col·lectiu aquests utensilis de prevenció són menys eficients perquè no saben com utilitzar-ho, per tant estaria en mans dels pares fer ús d’aquests.

Pautes concretes i importants a tenir en compte:

  • Anar a parcs no està permès
  • Indispensable mantenir la distancia entre les altres persones que estiguin al carrer (incloent altres nens)
  • La sortida ha de ser el més breu possible
  • Evitar tocar qualsevol cosa de l’exterior
  • Tenir en compte que es manté la distancia social. No es pot aprofitar aquestes sortides per anar a veure els avis, etc.
  • És important deixar clar als nens que aquests passejos són únicament per prendre l’aire i estirar les cames, no per jugar a la pilota, anar a parcs a jugar, etc.
  • Hem de continuar parlant del virus com fins ara, donant importància al distanciament social.

Respecte als nostres infants amb TEA, és important que procurem anticipar quan sortirem, per on anirem i les coses que farem. També hem de recordar les pautes de seguretat que us hem comentat, fins i tot fer-les de manera visual a casa. Emperò, us recomanem que procureu enfocar-vos també en les coses positives, en allò que sí que podem fer!

És possible també que els vostres fills o filles no vulguin sortir de casa. En aquest moment és important que els i les escolteu, que intenteu esbrinar per quin motiu no volen, i donar-hi resposta. Si té por, o molta angoixa, podeu pactar el temps que estareu fora de casa, i anar-lo augmentant a mesura que passen els dies!

Esperem que aquestes recomanacions us siguin d’ajuda per aquests dies. Si és així, no oblideu compartir la publicacions i donar-nos LIKE a l’article!

L’Equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR

________________________________________________________________

A partir de ayer día 26 de abril, los niños hasta 14 años pueden hacer sus primeras salidas en la calle desde que inició el confinamiento. El gobierno ha hecho este adelanto aconsejado por psicólogos, ONG infantiles, etc. Es clara la importancia que tiene que los menores puedan recibir estímulos vitales necesarios por su crecimiento. El contacto con el exterior es básico para regular su desarrollo neuronal y también emocional.

Todo y este cambio, tenemos que tener presente que esta posibilidad de salir a la calle dista mucho de la vuelta a la normalidad. Exclusivamente podrán hacer recados (alimentación, farmacia, etc.) o paseos cortos, ambas opciones supervisadas por un adulto. Estas salidas tienen el objetivo de promover la actividad física y la movilidad de los niños.

A pesar de que todavía no hay ninguna norma que lo niegue, la utilización de bicicletas y patinetes no es recomendable, puesto que son unos instrumentos que podrían hacer que los padres pierdan el control de su hijo. En referencia a la duda si los menores tienen que llevar mascarillas y guantes actualmente no es obligatorio, se considera que en este colectivo estos utensilios de prevención son menos eficientes porque no saben cómo utilizarlo, por lo tanto, estaría en manos de los padres hacer uso de estos.

Pautas concretas e importantes a tener en cuenta:

– Ir a parques no está permitido
– Indispensable mantener la distancia entre las otras personas que estén en la calle (incluyendo otros niños)
– La salida tiene que ser lo más breve posible
Evitar tocar cualquier cosa del exterior
– Tener en cuenta que se mantiene la distancia social. No se puede aprovechar estas salidas para ir a ver los abuelos, etc.
– Es importante dejar claro a los niños que estos paseos son únicamente para tomar el aire y estirar las piernas, no para jugar a la pelota, ir a parques a jugar, etc.
– Tenemos que continuar hablando del virus como hasta ahora, dando importancia a la distanciación social.

Respecto a nuestros niños con TEA, es importante que procuremos anticipar cuando saldremos, por donde iremos y las cosas que haremos. También tenemos que recordar las pautas de seguridad que os hemos comentado, incluso hacerlas de manera visual a casa. Pero, os recomendamos que procuréis enfocaros también en las cosas positivas, ¡en aquello que sí que podemos hacer!

Es posible también que vuestros hijos o hijas no quieran salir de casa. En este momento es importante que los y las escuchéis, que intentéis averiguar por qué motivo no quieren, y dar respuesta. Si tiene miedo, o mucha angustia, podéis pactar el tiempo que estaréis fuera de casa, ¡e irlo aumentando a medida que pasan los días!

Esperamos que estas recomendaciones os sean de ayuda por estos días. Si es así, ¡no olvidéis compartir las publicaciones y darnos LIKE en el artículo!

El Equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR