Recentment Netflix va estrenar una sèrie documental sobre un grup de nois i noies de entre 20 i 30 anys que parlen sobre la seva experiència en l’amor.

Al llarg dels capítols s’observa que, alguns dels protagonistes, arriben a aquesta edat sense haver tingut mai una cita, haver fet un petó, o inclús haver sentit amor romàntic envers una altra persona, i comencen a tenir cites i a experimentar tot el que forma part d’aquesta experiència situació social d’alta exigència. Uns altres, en canvi, han trobat una parella i treballen junts per superar les diferents dificultats que sorgeixen dins de la relació.

Encara que la premissa de la sèrie és ben senzilla, els nois i noies ens ofereixen un documental que està ple d’aprenentatges, d’emocions i dóna marge a empatitzar i reflexionar. Aquesta sèrie no només parla sobre l’amor, ó sobre els reptes als que s’afronten dia a dia les persones amb diagnòstic de TEA i totes les demandes que reben del món neurotípic, a vegades tan enrevessat, complex i fins i tot, contradictori.

A continuació, exposarem algunes de les idees que extraiem d’aquest documental:

Les persones amb TEA també volen estimar i ser estimades: Ostres, quina conclusió tant òbvia i senzilla, oi?. Comunament es pensa que les persones amb TEA prefereixen estar soles, no poden sentir o expressar amor, o no volen intimitat física. Però aquestes idees provenen d’un malentès fonamental del que significa ser neurodivers. Voler compartir la vida amb algú, enamorar-se, sentir complicitat i cuidar-se mútuament, no és exclusiu del món neurotípic.

Les habilitats socials es compliquen en una cita: Les habilitats socials es poden aprendre, sí. Però quan arriba una cita, tot es més complex. El llenguatge no verbal, saber llegir les intencions de l’altre, endevinar si agradaran a l’altre persona, pensar com s’acomiadaran quan acaba una cita, expressar la seva intencionalitat de seguir veient a l’altre persona o no… Hi ha un món de petites coses en una cita que poden ser aclaparants i poden generar un nivell molt alt d’ansietat.

El món neurotípic és complex i pot semblar contradictori: En una escena, uns pares li diuen a la seva filla que ha de ser ella mateixa, però acte seguit la corregeixen constantment en la seva manera d’expressar-se. Ella se sent confosa, i no entén com pot compatibilitzar ambdues coses. En aquest punt ella reflexiona, “no ho entenc, dieu que flueixi i sigui jo mateixa, però no puc dir el que penso, en què quedem?

Els pares són els millors co-terapeutes: Tal i com anem veient al llarg del documental, podem observar a uns pares molt presents, que s’impliquen en aquest procés de creixement i aprenentatge dels seus fills. En algunes ocasions, els pares s’emocionen de veure com els seus fills han anat superant els obstacles de la vida, i els nois i noies senten els seus pares com una part imprescindible de la seva vida i la seva evolució personal.

Haver de seguir tantes normes i protocols pot deixar sensació de no sentir-se estimat per ser tal i com és un mateix, i l’autoestima pot quedar minvada: Com podem fomentar l’autoestima de les persones amb TEA si els hi estem donant pautes constantment de com han de ser, com si ells mateixos no estiguessin bé tal i com són? Aquí és on entra l’esforç de les persones neurotípiques: És important ensenyar les diferents habilitats socials perquè les persones amb TEA puguin desenvolupar-se dins d’un món majoritàriament neurotípic, però també és feina nostra empatitzar amb la seva manera de veure la vida i la seva lluita diaria per adaptarse. Per això és important fer demandes petites i realistes.

Per tant, com a conclusió final, fem èmfasi en la última reflexió: Les persones amb TEA encaren molts reptes en el dia a día, potser més dels que som capaços d’imaginar, i poden experimentar una ansietat associada a aquests reptes. Aquí és on els neurotípics també podem implicar-nos. En una societat inclusiva, tots formem part d’ella, i així com ells treballen per aprendre les nostres regles socials, nosaltres podem treballar en seguir millorant la comprensió, l’empatia i la flexibilitat envers aquelles persones dins l’espectre.

Aquestes són algunes de les reflexions que ens ha aportat aquest documental, però us animem a que el mireu, el gaudiu molt i arribeu a les vostres pròpies conclusions.

Si aquest article us ha agradat, us convidem a compartir-lo i donar-li LIKE! Fins el proper juernes!

L’equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

Font de la imatge: https://www.techquila.co.in/netflixs-love-on-the-spectrum-review-love-never-felt-so-pure/

——————————————————————————————————————–

Recientemente Netflix ha estrenado una serie documental acerca de un grupo de chicos y chicas de entre 20 y 30 años que hablan sobre su experiencia en el amor.

A lo largo de los capítulos se observa que, algunos de los protagonistas, llegan a esa edad sin haber tenido nunca una cita, haber dado un beso, o incluso haber sentido amor romántico hacia otra persona, y empiezan a tener citas y a experimentar todo lo que forma parte de esta situación social de alta exigencia. Otros, en cambio, han encontrado una pareja y trabajan juntos para superar las diferentes dificultades que van surgiendo dentro de la relación.

Aunque la premisa de la serie es bien sencilla, los chicos y las chicas nos ofrecen un documental lleno de aprendizajes, de emociones, y da margen a empatizar y a reflexionar. Esta serie no solo habla del amor, sino sobre las dificultades a las que se enfrentan en el día a día las personas con diagnóstico de TEA y todas las demandas que reciben del mundo neurotípico, a veces tan enrevesado, complejo e incluso, contradictorio.

A continuación, expondremos algunas de las ideas que extraemos de este documental:

Las personas con TEA también quieren amar y ser amadas: Ostras, qué conclusión tan obvia y sencilla, no?. Comunmente se piensa que las personas con TEA prefieren estar solas, no pueden sentir o expresar amor, o no quieren intimidad física. Pero estas ideas provienen de un malentendido fundamental de lo que significa ser neurodiverso. Querer compartir la vida con alguien, enamorarse, sentir complicidad y cuidarse mútuamente, no es exclusivo del mundo neurotípico.

Las habilidades sociales se complican en una cita: Las habilidades sociales se pueden aprender, sí. Pero cuando llega una cita, todo es más complejo. El lenguaje no verbal, saber leer las intenciones del otro, adivinar si le gustan a la otra persona, pensar cómo se van a despedir cuando acabe la cita, expresar su intencionalidad de seguir viendo a la otra persona o no… Hay un mundo de pequeñas cosas en una cita que pueden ser abrumadoras y pueden generar un nivel muy alto de ansiedad.

El mundo neurotípico es complejo y puede parecer contradictorio: En una escena, unos padres le dicen a su hija que tiene que ser ella misma, pero acto seguido la corrigen constantemente en su manera de expresarse. Ella se siente confusa, y no entiende como puede compatibilizar ambas cosas. En este punto, ella reflexiona, “no lo entiendo, decís que fluya y sea yo misma, pero no puedo decir lo que pienso, ¿en qué quedamos?

Los padres son los mejores coterapeutas: Tal y como hemos ido viendo al largo del documental, podemos observar a unos padres muy presentes, que se implican en el proceso de crecimiento y aprendizaje de sus hijos. En algunas ocasiones, los padres se emocionan de ver cómo sus hijos han ido superando los retos de la vida, y los chicos y chicas sienten sus padres como parte imprescindible de su vida y su evolución personal.

Tener que seguir tantas normas y protocolos, puede dejar sensación de no sentirse querido por ser tal y como es uno mismo, y la autoestima puede quedar mermada: ¿Cómo podemos fomentar la autoestima de las personas con TEA si tenemos que ir dando pautas constantemente sobre cómo tienen que ser, como si ellos mismos no estuviesen bien tal y como son? Aquí es donde entra el esfuerzo de las personas neurotípicas: Es importante enseñar las diferentes habilidades sociales para que las personas con TEA puedan desarrollarse dentro de un mundo mayoritariamente neurotípico, pero también es nuestro trabajo empatizar con su manera de ver la vida y su lucha diaria por adaptarse. Por eso es importante hacer demandas pequeñas y realistas.

Por lo tanto, como conclusión final, hagamos énfasis en esta última reflexión: Las personas con TEA se enfrentan a muchos retos en el día a día, quizás más de los que somos capaces de imaginar, y pueden experimentar una ansiedad asociada a esos retos, y aquí es donde las personas neurotípicas también podemos implicarnos. En una sociedad inclusiva, es importante seguir aprendiendo y trabajando la paciencia, la comprensión, la empatía y la flexibilidad hacia todas aquellas personas dentro del espectro.

Estas son algunas de las reflexiones que nos han aportado este documental, pero habla de muchas más cosas! Os animamos a que lo miréis, lo disfrutéis y lleguéis a nuevas conclusiones.

Si este artículo os ha gustado, os invitamos a compartirlo y darle LIKE! Hasta el próximo juernes!

El equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR

Fuente de la imatge: https://www.techquila.co.in/netflixs-love-on-the-spectrum-review-love-never-felt-so-pure/