Estem en una preciosa i immensa sabana Africana i allà ens trobem amb els nostres protagonistes, tres estruços. Estan tranquils, gaudint del que la naturalesa els ofereix. De sobte, apareix un gran grup d’homes i dones nòmades, que busquen el seu sopar d’aquella nit. I han vist tres estruços que tenen una pinta deliciosa!

 Al captar el perill, el primer estruç amaga el cap sota terra, pensant que així no el veuran. Òbviament, la resta del cos queda fora… i es converteix en el primer plat d’aquella nit.

El segon, comença a córrer… campi qui pugui! Però, ostres! Els humans van preparats amb llances i… tenim el segon plat d’aquella nit.

El tercer estruç, decidit en no convertir-se en postres, comença a moure les ales, i a picar amb el bec, de manera que els humans no ho veuen clar i acaben marxant. Es salva!

En aquesta història, els humans representen els problemes que ens pertorben, la frustració o les dificultats del dia a dia, i cada manera de reaccionar dels estruços és com nosaltres podem afrontar-ho.

Si quan quelcom ens preocupa, el que fem és evitar-ho amagant el cap (o no expressant el que no ens agrada, ni fent res al respecte), si pensem que “si no ho veig, no existeix”, els problemes ens acaben atrapant i fent-nos presos. En aquests casos, rebrem conseqüències molt negatives, potser explotant, perdent amistats o feines, o tenint més discussions.

En cas que decidim fugir d’ells, evitant anar al lloc on tenim el problema o interactuar amb la persona amb la que ha succeït, no només seguirem tenint-lo, sinó que a més serem vistos com persones poc constants o irresponsables, i acabarem tenint conseqüències negatives semblants a les que comentàvem anteriorment.

Si ens hi fixem, en les primeres dues opcions, qui surt principalment perjudicat som nosaltres, ja que som qui ens quedem amb una mala sensació dins i a qui passa coses negatives. Si decidim afrontar els problemes, tot i que sigui una opció que a curt termini ens costa més, a mitjà termini els podrem resoldre i evitar conseqüències negatives o… el que és millor, tenir-ne de positives!

 

Posem un exemple: Arribem al nostre lloc de treball i un company ens fa una broma sobre la nostra indumentària. Aquest comentari ens molesta profundament, ja que opinem que tenim dret a dur la roba que vulguem sense sentir comentaris d’algú altre. En aquest cas tenim la opció de: no dir res (evitar), marxar de la oficina o, encara més dràsticament, deixar la feina (fugir), o comentar-li al nostre company que aquests tipus de bromes no ens agraden i demanar-li que no ens les faci (afrontar). Quina opció ens beneficia més?

Si li diem al nostre company que no ens agrada, no només podrem alliberar la tensió adaptativament, sinó que podrem continuar millorant la nostra relació; ell deixarà de fer aquests comentaris, de manera que ens sentirem més còmodes al nostre lloc de treball; i tot rutllarà com volem!

 

Aquestes dificultats a l’hora de resoldre problemes o frustracions les tenim totes i tots, però a les persones amb TEA els pots costar encara més trobar la manera d’afrontar-les, ja que els pot resultar més difícil pensar en recursos vàlids per a fer-ho.

Com podem ajudar-les?

 • Identificant amb elles quin és exactament el problema
 • Valorant quina opció ens interessa més per resoldre’l
 • Donant-li pautes concretes sobre què fer i dir en aquella situació
 • Anticipant possibles reaccions de l’altra persona i donar recursos per a cada una
 • Reforçant totes les aproximacions que faci per tal de resoldre-la
 • Col·laborar en la ideació del pla, però fomentant la seva autonomia a l’hora d’aplicar-lo

 

Esperem que hagueu après moltes coses i que us hagi agradat aquesta publicació! Com sempre, ens encantarà que la compartiu per les diverses xarxes socials i que ens doneu un súper LIKE!

El proper juernes, més!!

L’equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

 

Font de la imatge: https://www.agapornishuelva.com/aves-exoticas/porque-los-avestruces-esconden-la-cabeza/

 

—————————————————————————————————————————–

Estamos en una preciosa e inmensa sabana Africana y allí nos encontramos con nuestros protagonistas, tres avestruces. Están tranquilos, disfrutando de lo que la naturaleza les ofrece. De repente, aparece un gran grupo de hombres y das nómadas, que buscan la cena de aquella noche. ¡Y han visto tres avestruces que hacen una pinta deliciosa!

Al captar el peligro, el primer avestruz esconde la cabeza bajo tierra, pensando que así no lo verán. Obviamente, el resto del cuerpo queda fuera… y se convierte en el primer plato de aquella noche.

El segundo, empieza a correr… ¡sale por patas! Pero, ¡ostras! Los humanos van preparados con lanzas y… tenemos el segundo plato de aquella noche.

El tercer avestruz, decidido en no convertirse en postres, empieza a mover las alas, y a picar con el pico, de forma que los humanos no lo ven claro y acaban marchando. ¡Se salva!

En esta historia, los humanos representan los problemas que nos perturban, la frustración o las dificultades del día a día, y cada manera de reaccionar de los avestruces es como nosotros podemos afrontarlo.

Si cuando algo nos preocupa, lo que hacemos es evitarlo escondiendo la cabeza (o no expresando lo que no nos gusta, ni haciendo nada al respeto), si pensamos que “si no lo veo, no existe”, los problemas nos acaban atrapando y haciéndonos prisioneros. En estos casos, recibiremos consecuencias muy negativas, quizás explotando, perdiendo amistades o trabajos, o teniendo más discusiones.

En caso de que decidamos huir de ellos, evitando ir al lugar donde tenemos el problema o interactuar con la persona con la que ha sucedido, no solo seguiremos teniéndolo, sino que además seremos vistos como personas poco constantes o irresponsables, y acabaremos teniendo consecuencias negativas parecidas a las que comentábamos anteriormente.

Si nos fijamos, en las primeras dos opciones, quien sale principalmente perjudicado somos nosotros, puesto que somos los que nos quedamos con una mala sensación dentro y a quien pasa cosas negativas. Si decidimos afrontar los problemas, a pesar de que sea una opción que a corto plazo nos cuesta más, a medio plazo los podremos resolver y evitar consecuencias negativas o… lo que es aún mejor, ¡tener positivas!

 

Pongamos un ejemplo: Llegamos a nuestro puesto de trabajo y un compañero nos hace una broma sobre nuestra indumentaria. Este comentario nos molesta profundamente, puesto que opinamos que tenemos derecho a llevar la ropa que queramos sin sentir comentarios del resto. En este caso tenemos la opción de: no decir nada (evitar), irnos de la oficina o, aún más drástico, dejar el trabajo (huir); o comentarle a nuestro compañero que estos tipos de bromas no nos gustan y pedirle que no nos las haga (afrontar). ¿Qué opción nos beneficia más?

Si le decimos a nuestro compañero que no nos gusta, no solo podremos liberar la tensión adaptativamente, sino que podremos continuar mejorando nuestra relación; él dejará de hacer estos comentarios, de forma que nos sentiremos más cómodos a nuestro puesto de trabajo; ¡y todo funcionará como queremos!

Estas dificultades a la hora de resolver problemas o frustraciones las tenemos todas y todos, pero a las personas con TEA les puede costar todavía más encontrar la manera de afrontarlas, puesto que los puede resultar más difícil pensar en recursos válidos para hacerlo.

¿Cómo podemos ayudarlas?

 • Identificando con ellas cuál es exactamente el problema
 • Valorando qué opción nos interesa más para resolverlo
 • Dándole pautas concretas sobre qué hacer y decir en aquella situación
 • Anticipándole posibles reacciones de la otra persona y dar recursos para cada una
 • Reforzando todas las aproximaciones que haga para resolverla
 • Colaborar en la ideación del plan, pero fomentando su autonomía a la hora de aplicarlo

¡Esperamos que hayáis aprendido muchas cosas y que os haya gustado ésta publicación! Como siempre, nos encantará que la compartáis por las diversas redes sociales ¡y que nos deis un súper LIKE!

El próximo juernes, ¡¡más!!

El equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR

 

Fuente de la imagen: https://www.agapornishuelva.com/aves-exoticas/porque-los-avestruces-esconden-la-cabeza/