És la festa d’aniversari de la Laia i la Maria, dues germanes bessones que fan dos anys. El tiet els hi ha portat un regal molt especial, que de ben segur no els deixarà indiferents! A l’obrir-lo descobreixen que és una nina que d’ella en penja una corda. Què serà aquesta corda…? pregunten els pares. De cop i volta la Laia tira de la corda i… la nina balla!!! La Laia emocionada busca la mirada dels seus pares, ensenyant-los-hi la joguina per compartir el seu descobriment. La Maria però, es queda perplexa contemplant la joguina. Els pares davant del mateix fet no entenen el per què de la diferent reacció de les seves filles. Què li passa a la Maria?

L’habilitat per compartir l’atenció amb un altra persona, mentre ambdós estan prestant atenció a un objecte o realitzar una activitat, s’anomena “atenció conjunta”.

L’atenció conjunta és la relació que pots establir entre una persona i un objecte. Aquesta és una capacitat que les persones solem desenvolupar des ben petites. Ara bé, les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) normalment solent tenir aquesta habilitat alterada.

En l’exemple descrit, la Laia, que presenta un desenvolupament normal, tiba de la corda, descobreix que es mou i busca la complicitat dels pares mirant-los, per informar-los del seu nou descobriment. Per contra, la Maria es concentra amb l’objecte, i mai mira als pares malgrat les sorpreses que van apareixent. El problema és que no pot utilitzar la informació social o les expressions facials per comunicar quins objectes per ella són importants.

L’atenció compartida apareix als 6 mesos. Si a partir d’aquesta edat es detecta que l’infant al moure un objecte al seu voltant, el mira i posteriorment no et mira als ulls per compartir-ho, pot resultar un signe d’alerta en la detecció precoç del TEA.

És recomanable poder fer una intervenció precoç per part de l’entorn pròxim a l’infant amb el propòsit de poder treballar aquesta dificultat.

Una bona manera de començar a fer-ho serà treballant a través de motivadors que resultin d’interès pel nen. Per contra, si ho fem a través de situacions o objectes que no ho siguin, difícilment es podrà treballar degut a la manca d’interès per part de l’infant en compartir-los.

Treballant aquesta habilitat no només ajudarem al nen a comunicar-se, sinó que també contribuirem en el desenvolupament de les seves habilitats socials, el vincle afectiu i la comprensió del punt de vista dels altres. A més a més, l’atenció conjunta resulta un factor significatiu de pronòstic en el futur desenvolupament del llenguatge de l’infant.

Una forma de representar exemples senzills per provocar l’atenció conjunta en els nens són:

  • Senyalar objectes d’interès a través d’un llibre, on es pot senyalar una imatge, tocant-la i anomenat-la. D’aquesta manera l’infant també ho podrà copiar.
  • La caixa de sorpreses. Es posen objectes atractius pel nen en una bossa i per torns es van traient.
  • Crear situacions en què succeeixi quelcom inesperat. L’ús de la imaginació serà fonamental per posar-ho en pràctica, com per exemple activant una joguina amb control remot mentre s’està duent a terme una altra activitat.

La rutina diària també pot ser un bon moment per posar en pràctica les habilitats d’atenció conjunta. Molts nens amb TEA tendeixen a tenir més èxit amb un funcionament diari quan ells tenen rutines consistents. Moments com per exemple l’hora del berenar al parc, passejar el gos o anar a la dutxa, són bones ocasions per practicar l’atenció conjunta en l’entorn natural del nen. Aquestes situacions poden ajudar-los a aconseguir la comunicació social en els diferents contextos on es desenvolupa.

Si us ha agradat aquesta entrada i voleu saber més sobre com afrontar situacions d’aquest estil, ens ho podeu deixar a comentaris. També podeu compartir-ho al vostre Facebook, Twitter o altres xarxes socials per ajudar-nos a fer difusió sobre el TEA.

Fins el proper juernes!

Equip de psicòlegs de l’Associació TEAMAR

Font: http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es

 

Es la fiesta de cumpleaños de Laia y María, dos hermanas gemelas que cumplen dos años. Su tío les ha traído un regalo muy especial, que seguro no les dejará indiferentes! Al abrirlo descubren que es una muñeca que de ella cuelga una cuerda. ¿Qué será esta cuerda…? preguntan los padres. De repente Laia tira de la cuerda y… la muñeca baila!!! Laia emocionada busca la mirada de sus padres, enseñándoles el juguete para compartir su descubrimiento. María embargo, se queda perpleja contemplando el juguete. Los padres ante el mismo hecho no entienden el porqué de la diferente reacción de sus hijas. ¿Qué le pasa a María?

La habilidad para compartir la atención con otra persona, mientras ambos están prestando atención a un objeto o realizar una actividad, se llama “atención conjunta”.

La atención conjunta es la relación que puedes establecer entre una persona y un objeto. Esta es una capacidad que las personas solemos desarrollar desde muy pequeñas. Las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) normalmente tienen esta habilidad alterada.

En el ejemplo descrito, Laia, que presenta un desarrollo normal, tira de la cuerda, descubre que se mueve y busca la complicidad de los padres mirándolos, para informarles de su nuevo descubrimiento. Por el contrario, María se concentra con el objeto, y nunca mira a los padres a pesar de las sorpresas que van apareciendo. El problema es que no puede utilizar la información social o las expresiones faciales para comunicar qué objetos para ella son importantes.

La atención compartida aparece a los 6 meses. Si a partir de esta edad se detecta que el niño al mover un objeto a su alrededor, lo mira y posteriormente no te mira a los ojos para compartirlo, puede resultar un signo de alerta en la detección precoz del TEA.

Es recomendable poder hacer una intervención precoz por parte del entorno próximo al niño con el propósito de poder trabajar esta dificultad.

Una buena manera de empezar a hacerlo será trabajando a través de motivadores que resulten de interés para el niño. Por el contrario, si lo hacemos a través de situaciones u objetos que no lo sean, difícilmente se podrá trabajar debido a la falta de interés por parte del niño en compartirlos.

Trabajando esta habilidad no sólo ayudaremos al niño a comunicarse, sino que también contribuiremos en el desarrollo de sus habilidades sociales, el vínculo afectivo y la comprensión del punto de vista de los demás. Además, la atención conjunta resulta un factor significativo de pronóstico en el futuro desarrollo del lenguaje del niño.

Una forma de representar ejemplos sencillos para provocar la atención conjunta en los niños son:

  • Señalar objetos de interés a través de un libro, donde se puede señalar una imagen, tocándola y llamado-la. De esta manera el niño también lo podrá copiar.
  • La caja de sorpresas. Se ponen objetos atractivos para el niño en una bolsa y por turnos se van sacando.
  • Crear situaciones en que suceda algo inesperado. El uso de la imaginación será fundamental para ponerlo en práctica, como por ejemplo activando un juguete con control remoto mientras se está llevando a cabo otra actividad.

La rutina diaria también puede ser un buen momento para poner en práctica las habilidades de atención conjunta. Muchos niños con TEA tienden a tener más éxito con un funcionamiento diario cuando ellos tienen rutinas consistentes. Momentos como por ejemplo la hora de la merienda en el parque, pasear al perro o ir a la ducha, son buenas ocasiones para practicar la atención conjunta en el entorno natural del niño. Estas situaciones pueden ayudarles a conseguir la comunicación social en los diferentes contextos donde se desarrolla.

Si os ha gustado esta entrada y desea saber más sobre cómo afrontar situaciones de este estilo, nos lo puede dejar a comentarios. También puede compartirlo en tu Facebook, Twitter u otras redes sociales para ayudarnos a hacer difusión sobre el TEA.

Hasta el próximo juernes!

Equipo de psicólogos de l’Associació TEAMAR

 

Font: http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es