Ja s’apropen les vacances de Nadal i és temps de descansar, carregar piles per un nou any que vindrà, menjar de valent, estar amb aquells qui més estimem i especialment envoltar-nos de la màgia que té aquesta època de l’any. 

Pels infants, el Nadal és temps de joc i de diversió, on l’estructura i les rutines del dia a dia s’aturen i el temps lliure guanya molt de terreny. És un bon moment per continuar compartint espais amb els fills, transmetent valors, estimulant-los, fomentant la socialització, mostrant models positius i compartint emocions i reptes amb ells. 

El joc representa una estratègia lúdica que acompanya a l’infant al llarg del seu desenvolupament. Suposa un espai familiar per divertir-se, aprendre i dedicar als nostres infants una atenció activa en un ambient distès i tranquil. 

Com en d’altres entrades al blog ja us hem explicat, la intervenció a través del joc és fonamental per a treballar els diversos objectius terapèutics que ens plantegem al llarg de l’any. Avui ens centrarem en el jocs de taula de caràcter reglat, donant-vos-els a conèixer i recomanant-vos diversos exemples que us permetran continuar abordant els objectius terapèutics que ens plantegem amb l’infant al llarg de l’any. 

A través d’aquesta eina de comunicació i interacció es poden abordar aspectes específics com les normes dins del joc, l’espera, l’empatia, la gestió emocional, els torns, les demandes, gestió de conflictes, pactes i la comunicació verbal i no verbal, la creativitat, el respecte i l’espontaneitat, entre d’altres. 

La selecció del jocs s’ha de fer pensant en el nen/a en concret, la seva edat, les seves necessitats de joc i les seves capacitats. 

A continuació, us en oferim alguns que poden ser-vos d’utilitat i us permeten treballar els diversos objectius comentats anteriorment.

 • Story Cubes (Joc narratiu):

Objectiu: fomentar la creativitat, imaginació i estructura a través de la narració d’històries.

Edat: a partir dels 6 anys. 

 • Dixit:

Objectiu: motivar i exercitar la creativitat, imaginació i expressió d’emocions a través de la interpretació d’imatges en cartes. 

Edat: a partir dels 8 anys. Amb possibilitat de jugar entre els 1 i 7 anys a partir de la creació d’històries, dibuixos o joguines preferides dels infants. 

 • Dobble:

Objectius: fomentar la velocitat de processament, concentració i atenció.

Edat:  a partir dels 3 anys (diferents versions per edats).

 • Junggle speed Safari:

Objectius: fomentar la velocitat de processament, concentració i atenció.

Edat: a partir dels 7 anys. 

 • Lince:

Objectius: fomentar la velocitat de processament, memòria, coordinació, concentració i atenció

Edat:  a partir dels 4 anys (diferents versions per edats).

 • UNO/DOS:

Objectius: treballar la memòria, estratègia i els torns de joc.

Edat: a partir del 7 anys.

 • Ikonikus:

Objectius: compartir sentiments propis i aliens i estimular la imaginació. 

Edat: a partir del 7 anys.

 • Los hombres lobo de castro negro:

Objectius: fomentar el debat, la literalitat i la interacció.

 Edat: 10 anys

 • La polilla tramposa:

Objectiu: Treballar la picardia, les emocions i la interacció. 

Edat: a partir dels 7 anys.

Aquests només són una petita mostra d’alguns dels jocs que podeu compartir amb els vostres fills i algunes idees per afegir a la llista pel Tió, pel Pare Noel i pels Reis!

Si us ha agradat aquesta entrada podeu comentar les vostres opinions i suggeriments, així com compartir-ho a les diferents xarxes socials per fer-ne difusió.

L’Equip de psicòlegs i psicòlegues de l’Associació TEAMAR

__________________________________________________________________

Se acercan las vacaciones de Navidad y es tiempo para descansar, cargar las pilas para el nuevo año que viene, estar con aquellos que más queremos y especialmente rodearnos de la magia que tiene esta época del año. 

Para los niños, la Navidad es tiempo de juego y diversión, donde la estructura y las rutinas del día a día se paran y el tiempo libre gana mucho terreno. Es un buen momento para continuar compartiendo espacios con los hijos, transmitiendo valores, estimulandolos, fomentando la socialización, mostrando modelos positivos y compartiendo emociones y retos con ellos. 

El juego representa una estrategia lúdica que acompaña al niño a lo largo de su desarrollo. Supone un espacio familiar para divertirse, aprender y dedicar a nuestros niños una atención activa en un ambiente distendido y tranquilo. 

Como en otras entradas al blog ya os hemos explicado, la intervención a través del juego es fundamental para trabajar los diferentes objetivos terapéuticos que nos planteamos a lo largo del año. Hoy nos centraremos en los juegos mesa de tipo reglado, para daros a conocer y recomendaros varios ejemplos que os permitirán continuar abordando los objetivos terapéuticos que nos planteamos con el niño. 

A través de esta herramienta de comunicación e interacción se pueden abordar aspectos específicos como son las normas dentro del juego, la espera, la empatía, la gestión emocional, los turnos, las demandas, la gestión de conflictos, los pactos, la comunicación verbal y no verbal, la creatividad, el respeto y el la espontaneidad, entre otros. 

Es importante que la selección de los juegos se haga teniendo pensante al niño/a en concreto, su edad, sus necesidades de juego y sus capacidades. 

A continuación, os  describimos algunos que pueden seros de utilidad y os permiten trabajar los diferentes objetivos comentados anteriormente.

 • Story Cubas (Juego narrativo)

Objetivo: fomentar la creatividad, imaginación y estructura a través de la narración de historias.

Edad: a partir de los 6 años. 

 • Dixit

Objetivo: motivar y ejercitar la creatividad, imaginación y expresión de emociones a través de la interpretación de imágenes en cartas. 

Edad: a partir de los 8 años. Con posibilidad de jugar entre los 1 y 7 años a partir de la creación de historias, dibujos o juguetes preferidos de los niños. 

 • Dobble

Objetivos: fomentar la velocidad de procesamiento, concentración y atención.

Edad:  a partir de los 3 años (diferentes versiones por edades).

 • Junggle speed Safari

Objetivos: fomentar la velocidad de procesamiento, concentración y atención.

Edad: a partir de los 7 años. 

 • Lince

Objetivos: fomentar la velocidad de procesamiento, memoria, coordinación, concentración y atención

Edad:  a partir de los 4 años (diferentes versiones por edades).

 • UNO

Objetivos: trabajar la memoria, estrategia y los turnos de juego.

Edad: a partir del 7 años.

 • Ikonikus

Objetivos: compartir sentimientos propios y ajenos y estimular la imaginación. 

Edad: a partir del 7 años.

 • Los hombres lobo de castro negro:

Objetivos: fomentar el debate, la literalidad y la interacción.

Edad: 10 años

 • La polilla tramposa:

Objetivo: Trabajar la picardía, las emociones y la interacción. 

Edad: a partir de los 7 años.

Estos solo son una pequeña muestra de algunos de los juegos que podéis compartir con vuestros hijos y algunas ideas para añadir a vuestra lista del Tió, el Papa Noel y para los Reyes!

Si os ha gustado esta entrada podéis comentar vuestras opiniones y sugerencias, así como compartirlo en las diferentes redes sociales para hacer difusión.

El Equipo de psicólogos y psicólogas de la Asociación TEAMAR