girl-3871537_960_720

Benvolgut pare/mare/familiar/amic,

Segurament, haver hagut de venir a parar aquí no ha estat una cosa fàcil de processar. Com a nouvingut o com a veterà a l’Associació, estàs passant o hauràs passat pel procés que coneixem com a dol.

Acceptar el diagnòstic d’un fill/a no és fàcil i és per això que volem acompanyar-te des del començament i ajudar-te a entendre, encara que de forma resumida, les emocions que s’atravessen en aquest procés. 

Des de la nostra experiència amb familiars i coneguts d’infants i adults amb TEA, notem un cert patró compartit en les seves històries: “El meu fill tenia comportaments que no es corresponien amb els nens i nenes de la seva edat”, o “Quan la cridava pel nom no responia”, entre d’altres fets que us cridaven l’atenció i us feien pensar que alguna cosa passava.

Després d’una època de dubtes i de pensar que alguns comportaments canviarien amb l’edat, molts pares i mares es decideixen a portar al seu fill/a a professionals que els puguin ajudar. I aquí és quan arriben les proves, avaluacions, les entrevistes, les observacions…, fins que arriba el dia del diagnòstic.

Us ha passat alguna vegada que heu volgut mirar cap a una altra banda? Alguna vegada heu negat tot allò que us han dit que tenia el vostre fill/a? Tranquils, és normal, és la fase de negació, el cap i el cor no estan preparats per assumir segons què i és totalment vàlid que hagueu tingut aquestes reaccions. 

Quan se supera la fase de negació arriba la rebel·lió, i és quan molts de vosaltres heu pogut dir: ”Ja se li passarà, és cosa de l’edat”, “Se li curarà”, “No hi ha per tant, tampoc és tan diferent als altres”. Els sentiments són una barreja de ràbia i impotència.

Però quan la ràbia ja ha marxat, quan ja no queden més frases a través de les quals rebel·lar-se…apareix la tristesa. Acceptar que allò és el que ha tocat i que haurem de viure amb aquesta novetat. No és fàcil, i arribats a aquest punt tot sembla fer-se una muntanya, però aviat es troben esperances que surten de la força d’una família, de les ganes de fer que els seus fills/es es valguin per sí mateixos i aprenguin a dur una vida autònoma i feliç, la vida que es mereixen!

Per últim, i com al final de qualsevol tempesta, arriba la calma: l’Acceptació. Acceptem quan no jutgem, acceptem quan no només veiem les dificultats, sinó que també veiem les capacitats del nostre fill/a, acceptem quan veiem el seu potencial i no només el que el limita. Acceptem quan estem disposats a fer aquest camí junts i a acompanyar en els alts i en els baixos.

Tot allò que com a pare, mare, familiar pots haver sentit, tot aquell cocktail de sentiments que t’ha generat el TEA, són vàlids, normals, lícits. Accepta en quina fase estàs i deixa que el temps t’ajudi a processar-ho. Si ho necessites, allà estarem per ajudar-te!

T’animem a compartir aquesta entrada o a donar-nos un LIKE si t’ha agradat o t’has sentit identificat/da en alguna de les fases mencionades. Fins dijous vinent! 

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de l’Associació. 


 

Querido padre/madre/familiar/amigo

Seguramente, no habrá sido fácil de procesar el haber tenido que llegar aquí. Como recién llegado o como veterano en nuestra Asociación, estás pasando o habrás pasado por un proceso que conocemos como duelo. 

Aceptar el diagnóstico de un hijo/a no es fácil y es por eso que queremos acompañarte desde el inicio y ayudarte a entender, aunque sea de forma resumida, las emociones que se atraviesan en este proceso. 

Desde nuestra experiencia con familiares y conocidos de niños y adultos con TEA, notamos un cierto patrón compartido en sus historias: “Mi hijo tenía comportamientos que no se correspondían con los niños y niñas de su edad”, o “Cuando la llamaba por el nombre no respondía”, entre otros hechos que os llamaban la atención y os hacían pensar en que alguna cosa estaba pasando. 

Después de una época de dudas y de pensar que algunos comportamientos cambiarían con la edad, muchos padres y madres deciden llevar a sus hijos a profesionales que los puedan ayudar. Y aquí es cuando llegan las pruebas, evaluaciones, entrevistas y observaciones…hasta que llega el día del diagnóstico. 

Os ha pasado alguna vez que habéis querido mirar hacia otro lado? Alguna vez habéis negado todo aquello que os han dicho que tenía vuestro hijo/a? Tranquilos, es normal, es la fase de negación: la cabeza y el corazón no están preparados para asumir según qué y es totalmente válido que hayáis tenido estas reacciones. 

Cuando se supera la fase de negación llega la rebelión y es cuando muchos de vosotros habréis podido decir: “Ya se le pasará, es cosa de la edad”, “Se le curará”, “No hay para tanto, tampoco es tan diferente a los demás”. Los sentimientos son una mezcla de rabia e impotencia. 

Pero cuando la rabia ya se ha ido, cuando no quedan más frases a través de las cuales rebelarse, aparece la tristeza. Aceptar que esto es lo que ha tocado y que tendremos que vivir con esta novedad.  No es fácil, y llegados a este punto todo parece hacerse una montaña, pero pronto se encuentran esperanzas que salen de la fuerza de una familia, de las ganas de hacer que sus hijos se valgan por sí mismos y aprendan a tener una vida autónoma y feliz, ¡la vida que se merecen! 

Por último, y como al final de cualquier tormenta, llega la calma: la Aceptación. Aceptamos cuando no juzgamos, aceptamos cuando no sólo vemos las dificultades sino que también vemos las capacidades de nuestro hijo/a, aceptamos cuando vemos su potencial y no sólo lo que lo limita. Aceptamos cuando estamos dispuestos a hacer este camino juntos y a acompañarlo en los altos y bajos. 

Todo aquello que como padre, madre, familiar o amigo puedes haber sentido, todo ese cocktail de sentimientos que te ha generado el TEA, son válidos, normales, lícitos. Acepta en qué fase estás y deja que el tiempo te ayude a procesarlo. Si lo necesitas, aquí estaremos para ayudarte. 

Te animamos a compartir esta entrada o a darnos un LIKE si te ha gustado o te has sentido identificado/a en alguna de las fases mencionadas. Hasta el jueves que viene! 

El equipo de psicólogos y psicólogas de la Asociación.