Trastorns del  llenguatge

Trastorns del llenguatge

Aquesta revisió aborda de forma senzilla i clara els aspectes conceptuals del llenguatge i les seves disfuncions. Malgrat el seu caràcter divulgatiu, s’incorporen idees molt recents vinculades al neurodesenvolupament del llenguatge optant per un model...