Us proposem un exercici: “AUTONOMIA” Quina imatge us ha vingut al cap? Possiblement hagi estat una persona adulta corrent amunt i avall, anant a la compra, cuinant, treballant… fent vida adulta independent. Però l’autonomia és una capacitat dels adults només?

Oi tant que no! L’autonomia és una capacitat primordial per a la vida de les persones la qual es comença a desenvolupar des de l’inici de la vida. Quan comença el moviment independent dels cuidadors, quan comença el desplaçament, quan comença l’exploració, quan aprenem a menjar sols, a escollir la roba, a rentar-nos les dents, a jugar…

Com veieu, l’autonomia és la columna vertebral del desenvolupament de l’individu. Aleshores, com podem fomentar el desenvolupament de l’autonomia?

En primer lloc pensem: quina edat té la nostra criatura? En funció de l’edat fomentarem el tipus d’accions que siguin més apropiades a partir del modelatge i la guia. És a dir els explicarem pas per pas com ho han de fer i els acompanyarem mentre ho fan. A mode d’exemple utilitzarem la taula d’autonomia de Montessori:

Extreta de: https://nicionline.eu/wp-content/uploads/2017/06/tabla-montessori-tareas.jpg

Aleshores, per exemple, si la criatura té 2 anys pot desar els llibres després de mirar-los. Per a fer-ho, podem fer modelatge inicialment: “Mira, ara ja hem acabat de llegir. Agafa el llibre i posa’l aquí. Molt bé! El llibre està desat al seu lloc!”

Als 4 anys, per exemple, poden començar a netejar allò que hagi embrutat. “Mira, la taula està mullada. Agafa el drap de la cuina. Ara posem el drap a sobre i el movem així per assecar-ho. Està ja sec? Molt bé! I ara què fem amb el drap? El portem a…”

Als 6 anys podem començar a preparar plats senzills amb elles i ells. “Agafa l’enciam. Mira trenquem així les fulles. Ara que ja en tenim unes quantes les posem sota l’aigua i eixuguem l’enciam d’aquesta manera. Ara agafem els tomàquets cherry. Els posem sota l’aigua també i ara ho posem tot junt en un plat. Agafem l’oli i ho reguem. Posem aquesta quantitat d’oli, no en posem més que si no queda massa oliós!! …”

Amb 8 anys, per exemple, podem començar a desar la compra al rebost. Per facilitar el procés podem posar imatges d’on desem cada grup d’aliments i posar-les a les lleixes de l’armari o la nevera. Així, un cop ben il·lustrat per a facilitar l’aprenentatge, procedim a fer el modelatge! “Mira agafo els espaguetis. On va la pasta? Aquí! Molt bé! Ara agafo les llenties. On van les llegums? Exacte!…”

Amb 10 anys podem començar a netejar la cuina. “Primer posa’t els guants. Ara agafem aquest producte i el posem en la baieta humida. Ho fem així. No ho aboquis d’aquesta altra manera perquè t’esquitxaràs tot! Amb aquest producte podem netejar això i això, però mai la vitroceràmica! Per netejar el taulell de la cuina fes-ho d’aquesta manera. Ara ho assequem amb un drap sec…”

Amb 12 anys podem fomentar que comenci a col·laborar amb la compra. Inicialment l’acompanyem i l’ensenyem com han d’escollir la fruita o la verdura, com han de gestionar els números de la carnisseria o la peixateria, quins tipus de productes són els que agafem a casa i quina alternativa tenen si no està el que agafem usualment… Posteriorment els fem una llista i els acompanyem mentre ells escullen i omplen el carro. Finalment, un cop veiem que són capaços de fer-ho, ja poden ajudar-nos a comprar sense supervisió quan ens acompanyin!

Per últim, us oferim una reflexió. L’autonomia és com un múscul. Quan més l’exercitem més coses s’atreviran a fer, i aniran ampliant els àmbits on es mostra autònom.

Mai és massa d’hora per a començar a treballar-la!

Esperem que us hagi agradat aquesta entrada de blog, i que li doneu un mega LIKE! Com sempre, podeu compartir-ho a les vostres xarxes socials! Fins el proper juernes!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

__________________________________________________________________

Os proponemos un ejercicio: “AUTONOMÍA” Qué imagen habéis visualizado? Posiblemente ha sido una persona adulta corriendo para un lado u otro, comprando, cocinando, trabajando… con una vida adulta independiente. ¿Pero la autonomía es exclusiva de los adultos?

¡Claro que no! La autonomía es una capacidad primordial para la vida de las personas que empieza a desarrollarse des del inicio de la vida. Cuando empieza el movimiento independiente de los cuidadores, cuando empieza el desplazamiento, cuando empieza la exploración, cuando aprendemos a comer solos, a escoger la ropa, a cepillarnos los dientes, a jugar…

Como veis, la autonomía es la columna vertebral del desarrollo del individuo. Entonces, ¿cómo podemos fomentar el desarrollo de la autonomía?

En primer lugar, pensemos: ¿Qué edad tiene nuestra criatura? En función de la edad fomentaremos el tipo de acciones que sean más apropiadas a partir del modelaje y la guía. Es decir, les explicaremos paso a paso como tienen que hacerlo y les acompañaremos mientras lo hacen. A modo de ejemplo utilizaremos la tabla de autonomía Montessori.

En primer lloc pensem: quina edat té la nostra criatura? En funció de l’edat fomentarem el tipus d’accions que siguin més apropiades a partir del modelatge i la guia. És a dir els explicarem pas per pas com ho han de fer i els acompanyarem mentre ho fan. A mode d’exemple utilitzarem la taula d’autonomia de Montessori:

Fuente: https://nicionline.eu/wp-content/uploads/2017/06/tabla-montessori-tareas.jpg

Entonces, por ejemplo, si la criatura tiene 2 años puede guardar los libros después de mirarlos. Para hacerlo, podemos hacer modelaje inicialmente: “Mira, ahora ya hemos acabado de leerlo. Coge el libro y ponlo aquí. ¡Muy bien! ¡El libro está en su lugar!”

A los 4 años, por ejemplo, pueden empezar a limpiar aquello que han ensuciado. “Mira, la mesa está mojada. Coge el trapo de la cocina. Ahora ponemos el trapo encima y lo movemos así para secarlo. ¿Está ya seco? Genial, ¿qué hacemos ahora con el trapo? Lo dejamos en…”

A los 6 años podemos empezar a preparar platos fáciles con ellos y ellas. “Coge la lechuga. Rompemos así las hojas. Ahora que tenemos unas cuantas las ponemos bajo el agua y las secamos de esta manera. Ahora el tomate cherry. Los lavamos bajo el agua y al plato. Cogemos aceite y lo regamos. ¡Ponemos esta cantidad de aceite, no ponemos más que si no queda demasiado aceitoso!”

Con 8 años, por ejemplo, podemos empezar a guardar la compra en la despensa. Para facilitar el proceso podemos poner imágenes donde vamos a dejar cada grupo de alimentos y ponerlas en los estantes o nevera. Así, una vez bien ilustrado para facilitar el aprendizaje, procedemos a hacer modelaje. “Mira, cojo los espaguetis. ¿Dónde está la pasta? ¡Aquí! ¡Muy bien! Ahora las lentejas. ¿Dónde van las legumbres?…”

Con 10 años podemos empezar a limpiar la cocina. “Primero ponte los guantes. Ahora coge este producto y lo ponemos en la bayeta húmeda. Lo hacemos así. No lo vuelques desde esta altura porqué te salpicarás todo. Con este producto puedes limpiar esto y esto otro, pero nunca la vitrocerámica porqué se estropea. Para limpiar la encimera hazlo de esta manera. Ahora lo secamos con un trapo seco…”

 Con 12 años podemos fomentar que empiecen a colaborar en la compra. Inicialmente los acompañaremos y les enseñaremos a escoger la fruta y la verdura, como gestionar los números de la carnicería o pescadería, qué productos son los que cogemos en casa y qué alternativas tienen si no está el que se compra habitualmente… Posteriormente les hacemos la lista de la compra y los acompañamos mientras escogen y llenan el carro. Finalmente, cuando son capaces de hacerlo, ¡ya pueden ayudarnos a comprar sin supervisión cuando nos acompañen!

Por último, os ofrecemos una reflexión. La autonomía es como un músculo. Cuanto más lo ejercitamos más se atreverán a hacer, y ampliarán los ámbitos donde se muestren autónomos. 

¡Nunca es demasiado temprano para trabajarla!

¡Esperamos que os haya gustado esta entrada de blog, ¡y que le deis un mega LIKE! ¡Como siempre, podéis compartir-lo en vuestras redes sociales! ¡Hasta el próximo juernes!

El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR.