El post d’avui el dedicarem a les activitats d’oci que podem fer en aquesta fase anomenada desescalada. Una fase en la que estan limitades les activitats al carrer i hem de seguir moltes hores a casa.

Pel que fa als passeigs rutinaris que podeu fer amb els vostres fills i filles, us proposem que ho convertiu en petits reptes. L’objectiu principal és que no es desmotivin o s’avorreixin i que segueixin trobant atractiu sortir al carrer. Primer de tot, és recomanable realitzar una sèrie d’estiraments per tal de facilitar la mobilitat articular. D’aquesta manera afavorirem la predisposició del cos al moviment.

I quins jocs podem fer? Us donem diferents idees per a proposar:

 • La primera proposta és jugar amb el moviment. Hi haurà tres categories amb les que poder alternar i generar nous reptes. Aquestes seran: la complexitat del moviment (saltar a peu coix, de puntetes, passes més grans,…), la intensitat del moviment (lent, ràpid, alternar) i la repetició del moviment (quantes vegades durant el trajecte).
 • Podeu crear un llistat d’elements que pugueu veure durant el camí i senyalar-los a mesura que els aneu trobant. Qui en trobi més, tindrà un premi!
 • És un bon moment per treure aquell patinet que tant ens agrada, els patins, les bambes amb rodes o la bicicleta!
 • Podem promoure l’autonomia dels més petits, indicant en els elements de l’entorn s’han de fixar per saber trobar el camí a casa. Un cop explicat, hauran de tornar sense l’ajuda de l’adult!
 •  Identificar les senyals de trànsit que es trobin pel camí.

D’altra banda… A què dediqueu el temps en família quan sou a casa? Us agraden els jocs de taula? Aneu escassos d’idees? Doncs a continuació us farem un recull de jocs que ens semblen interessants per a què podeu gaudir amb els vostres infants.

 • UNO: El primer joc que us proposem són aquestes cartes tant conegudes per tots nosaltres. És tracta d’un joc en el que haureu de posar en marxa tant l’atenció com l’estratègia!
 • Pel·licules: es tracta de fer equips i mitjançant la mímica endevinar quina pel·lícula estan representant. També podeu fer variants d’aquest joc d’endevinar com pot ser repartint papers i col·locant-los al front de cadascú. D’aquesta manera s’haurà d’endevinar el personatge que té cadascú i els altres només podran contestar amb respostes de si/no.
 • Mosquito: un joc en que necessitareu de la capacitat d’observació i realitzar l’acció amb rapidesa. És molt útil per a treballar l’atenció en els infants. Sembla senzill, però no us confieu! Els infants de TEAMAR estan molt entrenats en aquest joc!
 • Story Cubes: un joc molt potent per la creació d’històries i el desenvolupament de la creativitat. Consisteix en uns daus amb diferents imatges amb les que haureu de construir diferents històries entre tota la família.
 • Jenga: n’estem segurs que hi havíeu jugat de petits. Aquest joc està composat de 54 blocs de fusta, que formen una torre. Haureu d’anar extraient els diferents blocs sense que caigui!
 • Dixit: aquest és un joc molt popular actualment i que afavoreix la intel·ligència verbal, la creativitat, la imaginació i la col·laboració amb els jugadors. Les diferents targetes del joc ens faran pensar en diferents possibilitats, paraules i molt més!

Esperem que us hagi agradat molt, que li doneu molts LIKEs, i que ho compartiu! Fins la propera!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

_________________________________________________________________

El post de hoy lo dedicaremos a las actividades de ocio que podemos hacer en esta fase llamada desescalada. Una fase en la que están limitadas las actividades en la calle y tenemos que seguir muchas horas a casa.

En cuanto a los paseos rutinarios que podéis hacer con vuestros hijos e hijas, os proponemos que los convirtáis en pequeños retos. El objetivo principal es que no se desmotiven o se aburran y que sigan encontrando atractivo salir a la calle. Antes que nada, es recomendable realizar una serie de estiramientos para facilitar la movilidad articular. De este modo favoreceremos la predisposición del cuerpo al movimiento.

¿Y qué juegos podéis hacer? Os damos diferentes ideas para proponer:

 • La primera propuesta es jugar con el movimiento. Habrá tres categorías con las que poder alternar y generar nuevos retos. Estas serán: la complejidad del movimiento (saltar a la pata coja, de puntillas, pasas más grandes,…), la intensidad del movimiento (lente, rápido, alternar) y la repetición del movimiento (cuántas veces durante el trayecto).
 • Podéis crear un listado de elementos que podáis ver durante el camino y señalarlos a medida que los vayáis encontrando. Quién encuentre más, tendrá un premio!
 • ¡Es un buen momento para sacar aquel patinete que tanto nos gusta, los patines, las bambas con ruedas o la bicicleta!
 • Podemos promover la autonomía de los más pequeños, indicando en los elementos del entorno se tienen que fijar para saber encontrar el camino a casa. ¡Una vez explicada, tendrán que volver sin la ayuda del adulto!
 • Identificar las señales de tráfico que se encuentren por el camino.

Por otro lado… ¿A que dedicáis el tiempo en familia cuando estáis en casa? ¿Os gustan los juegos de mesa? Vais escasos de ideas? Pues a continuación os haremos una compilación de juegos que nos parecen interesantes para que podéis disfrutar con vuestros niños.

 • UNO: El primer juego que os proponemos son estas cartas tanto conocidas por todos nosotros. Es trata de un juego en el que tendréis que poner en marcha tanto la atención como la estrategia!
 • Películas: se trata de hacer equipos y mediante la mímica adivinar qué película están representando. También podéis hacer variantes de este juego de adivinar como puede ser repartiendo papeles y colocándolos en el frente de cada cual. De este modo se tendrá que adivinar el personaje que tiene cada cual y los otros solo podrán contestar con respuestas de si/no.
 • Mosquito: un juego en que necesitaréis de la capacidad de observación y realizar la acción con rapidez. Es muy útil para trabajar la atención en los niños. Parece sencillo, pero no os confiáis! Los niños de TEAmar están muy entrenados en este juego!
 • Story Cubes: un juego muy potente para la creación de historias y el desarrollo de la creatividad. Consiste en unos dados con diferentes imágenes con las que tendréis que construir diferentes historias entre toda la familia.
 • Jenga: estamos seguros que habíais jugado de pequeños. Este juego está compuesto de 54 bloques de madera, que forman una torre. Tendréis que ir extrayendo los diferentes bloques sin que caiga!
 • Dixit: este es un juego muy popular actualmente y que favorece la inteligencia verbal, la creatividad, la imaginación y la colaboración con los jugadores. Las diferentes tarjetas del juego nos harán pensar en diferentes posibilidades, palabras y mucho más!

Esperamos que os haya gustado mucho, que le déis muchos LIKEs, ¡y lo compartáis! ¡Hasta la pròxima!

El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR