D’aquí poc farà 3 mesos que les nostres realitats del dia a dia van canviar de manera dràstica: classes virtuals de matemàtiques o educació física, convivència 24h amb la família sense pauses o “temps fora”, la incertesa diària de què puc fer i què no, o fer malabarismes combinant a la vegada feina i fills.

Reptes com aquests no ens han deixat més sortida que ser flexibles i adaptar-nos al màxim. I molts nens/es han estat capaços de fer-ho i acostumar-se en part a aquesta nova situació. Alguns fins i tot, han gaudit o han estat més tranquils gràcies al fet de no haver d’enfrontar-se a llocs o situacions quotidianes com eren els companys o l’escola. Però malauradament, tot i que sembla que això va de baixada, només es parla de “nova normalitat”.

I què pot implicar això de “nova”? Doncs encara més canvis, és a dir, coses que ja coneixíem però tot i així seran diferents. I un dels canvis que més poden notar els/les nostres fills/es és el retorn a l’àmbit escolar. Una escola que pot semblar estranya, amb la meitat de nens, amb separació a les aules i amb una higiene molt controlada.

Tots i totes nosaltres som conscients de les dificultats que floreixen dins el TEA davant els canvis, i que els fruits d’aquestes dificultats poden esdevenir des de desregulacions emocionals, fins a angoixes i neguits, rigideses, etc.

Per aquest motiu és important fer una petita reflexió de com encarar aquest retorn a la normalitat escolar. A continuació us donem uns petits consells i/o pautes per poder facilitar aquest procés als vostres fills/es:

  1. Fer el retorn des de la calma – Estem tornant a un lloc que coneixem i amb persones que es senten com nosaltres. Simplement canviarà el funcionament d’algunes de les nostres rutines.
  2. Les mesures d’higiene no ens han d’espantar – El virus està controlat, sinó no tornaríem a l’escola! Les noves mesures de separació, higiene, etc. Són una tasca preventiva, però no hem d’afegir-li més “alarma” de la que li correspon.
  3. Hi ha moltes formes d’expressar l’alegria de veure’ns, no només amb el contacte físic – Probablement tindrem ganes d’abraçar-nos, xocar la mà, jugar i moltes altres coses. Però podem trobar altres maneres d’expressar les nostres emocions quan ens retrobem, només cal donar idees (per exemple, xocar els colzes o l’avantbraç, fer una salutació en forma de ball, etc.).
  4. Respectar i donar suport als companys que hagin passat experiències difícils – Malauradament hi haurà amics i companys que hauran patit aquesta malaltia de més a prop, potser perdent a un familiar. És important recordar que som capaços d’ajudar i consolar a aquests companys, ja que a ells els pot costar més la tornada.
  5. Fer una lectura en positiu – Han estat dies molt complicats, però dins de cada problema hi podem trobar un aprenentatge, una experiència que ens pot enriquir. Segur que fins i tot confinats hem pogut trobar algun punt positiu (per exemple, estar més temps amb la família, valorar les coses que tenim, ser més autònoms, etc.).

En aquests moments complicats de desescalada, esperem que tots els nostres consells i sugerències us siguin d’allò més útils. Com sempre, ens encantarà llegir els vostres comentaris, suggerències, veure els vostres LIKES i com ho compartiu! Fins molt aviat!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

Font de la imatge: http://blogs.hoy.es/escuela-de-padres/2014/09/02/como-afrontar-el-no-quiero-ir-al-cole/

__________________________________________________________________

Dentro de poco hará 3 meses que nuestras realidades del día a día cambiaron de manera drástica: clases virtuales de matemáticas o educación física, convivencia 24h con la familia sin pausas o “tiempo fuera”, la incertidumbre diaria de qué puedo hacer y qué no, o hacer malabarismos combinando a la vez trabajo e hijos.

Retos como estos no nos han dejado otra salida que ser flexibles y adaptarnos al máximo. Y muchos niños / as han sido capaces de hacerlo y acostumbrarse en parte a esta nueva situación. Algunos incluso, han disfrutado o han sido más tranquilos gracias al hecho de no tener que enfrentarse a lugares o situaciones cotidianas como eran los compañeros o la escuela. Pero desgraciadamente, aunque parece que esto empieza a bajar, sólo se habla de “nueva normalidad”.

¿Y qué puede implicar esto de “nueva”? Pues aún más cambios, es decir, cosas que ya conocíamos, pero aun así serán diferentes. Y uno de los cambios que más pueden notar nuestros/as hijos/as es el retorno al ámbito escolar. Una escuela que puede parecer extraña, con la mitad de niños, con separación en las aulas y con una higiene muy controlada.

Todos y todas nosotros somos conscientes de las dificultades que florecen dentro del TEA ante los cambios, y que los frutos de estas dificultades pueden volverse desde desregulaciones emocionales, hasta angustias y preocupaciones, rigideces, etc.

Por este motivo es importante hacer una pequeña reflexión de cómo encarar este retorno a la normalidad escolar. Lo que sigue unos pequeños consejos y / o pautas para poder facilitar este proceso a sus hijos / as:

  1. Hacer el regreso desde la calma – Estamos volviendo a un lugar que conocemos y con personas que se sienten como nosotros. Simplemente cambiará el funcionamiento de algunas de nuestras rutinas.
  2. ¡Las medidas de higiene no deben asustar – El virus está controlado, sino no volveríamos a la escuela! Las nuevas medidas de separación, higiene, etc. Son una tarea preventiva, pero no hemos de añadirle más “alarma” de la que le corresponde.
  3. Hay muchas formas de expresar la alegría de vernos, no sólo con el contacto físico – Probablemente tendremos ganas de abrazarnos, chocar la mano, jugar y muchas otras cosas. Pero podemos encontrar otras maneras de expresar nuestras emociones cuando nos encontramos, sólo hay que dar ideas (por ejemplo, chocar los codos o el antebrazo, hacer un saludo en forma de baile, etc.).
  4. Respetar y apoyar a los compañeros que hayan pasado experiencias difíciles – Desgraciadamente habrá amigos y compañeros que habrán sufrido esta enfermedad más de cerca, tal vez perdiendo a un familiar. Es importante recordar que somos capaces de ayudar y consolar a estos compañeros, ya que a ellos les puede costar más la vuelta.
  5. Hacer una lectura en positivo – Han sido días muy complicados, pero dentro de cada problema podemos encontrar un aprendizaje, una experiencia que nos puede enriquecer. Seguro que incluso confinados hemos podido encontrar algún punto positivo (por ejemplo, estar más tiempo con la familia, valorar las cosas que tenemos, ser más autónomos, etc.).

En estos momentos complicados de desescalada, esperamos que todos nuestros consejos y sugerencias os sean de lo más útiles. ¡Como siempre, nos encantará leer vuestros comentarios, sugerencias, ver vuestros likes y cómo lo compartís! ¡Hasta muy pronto!

El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR

 

Fuente de la imagen: http://blogs.hoy.es/escuela-de-padres/2014/09/02/como-afrontar-el-no-quiero-ir-al-cole/